Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Folket eier vannkraften  (Lest 12997 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 23:39

I dag leverer Hjemfallsutvalget sin innstilling. NITO har skrevet følgende kronikk for å synliggjøre ingeniørorganisasjonens syn i saken. Sentrale NITO-tillitsvalgte har hatt den på trykk i flere av landets aviser den siste tiden (30.11.04).

Tilrettelagt av Jan Johnsrud

Folket eier vannkraften

"Ingen enkelt generasjon har rett til å frata kommende generasjoner eiendoms- og disposisjonsretten til evigvarende ressurser." Slik sto det å lese på lederplass i Aftenposten for en tid siden. Likevel kan nettopp det skje med vannkraftressursene våre, hvis regjeringen får det som den vil. Et regjeringsoppnevnt utvalg, kalt Hjemfallsutvalget, kommer etter all sannsynlighet til å foreslå like konsesjonsregler for offentlige og private krafteiere. Bakgrunnen for det er at ESA Norge sier at dagens konsesjonsregler for vannkraftverk diskriminerer private eiere. Og det er i følge ESA Norge i strid med EØS-avtalen.

I dag har de private eierne av kraftverk tidsbegrenset eierskap til kraftressursene. Etter et antall år faller eierskapet tilbake til staten, kalt hjemfall. Offentlige virksomheter, som kommuner og fylkeskommuner, har evigvarende eiendomsrett til vannkraften. Hvis det blir like regler for private og offentlige virksomheter, må også de offentlige eierne gi fra seg kraftverkene til staten etter en viss tid. Det vil derfor være mer lønnsomt for de offentlige å selge kraftverkene sine enn å beholde dem frem til staten overtar, uten å betale for det.

I Norge er det bare Statkraft som har penger nok til å kjøpe store, offentlige kraftverk. Regjeringen har imidlertid sagt nei til at Statkraft kan få kjøpe mer pga. at selskapet er så dominerende i det norske markedet. Dermed er det i praksis bare utenlandske kraftselskaper som kan kjøpe. Og det vil de mer enn gjerne, fordi vannkraften er en fornybar og evigvarende ressurs, og dermed uendelig mye verdt. Virkelig interessant blir det for de utenlandske aktørene hvis kravet til hjemfall blir fjernet. Da kan utenlandske kraftgiganter kjøpe seg inn i fosser og elver i Norge i trygg forvissning om at de vil eie kraftressurser til evig tid, på bekostning av kommende generasjoner eiendoms- og disposisjonsrett til vannkraftressursene.

Hvor realistisk er det? Svært realistisk, fordi utvalget den 30. november vil foreslå å fjerne deler av hjemfallsretten. Utvalget vil få støtte fra regjeringen, og Høyre vil sågar droppe hjemfall helt. Avgjørelsen skal tas i Stortinget i løpet av våren. Flere tusen av NITOs medlemmer har sin arbeidsplass i energisektoren, blant annet i (eksempler på lokale verk). Vi føler som yrkesgruppe at vi forvalter en nasjonal arv, på vegne av hele samfunnet. NITO (avdeling) vil slåss for at kraftressursene forblir i folkets eie, noe politikerne i vår regionen skal få merke i tiden fremover.

For vannbevegelsens egen del vi vil legge til at dette også vil få betydning for drikkevannskonsesjoner i den grad det er kraftverk som sitter med rettigheten til uttak av drikkevann.

Loggført