Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannbevegelsens foredrag på NVEs faglunsj  (Lest 5156 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 23:38

(17. 11. 2004) av Trude Malthe Thomassen

Utdrag: Fra forskjellige innfallsvinkler er oppmerksomheten de senere årene blitt rettet mot verdens ferskvannsressurser. Siden FN erklærte 2003 som Verdens Ferskvannsår, har vi gjentatte ganger lest og hørt at over 1 milliard mennesker er uten tilgang til drikkevann. FN har vedtatt at ”bare” 1/2 milliard fremdeles skal være uten drikkevann om 10 år.

Loggført