Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Forbud mot egen brønn  (Lest 5286 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 23:35

(3. 11. 2004) Leserinnlegg til Sandefjords Blad.

Den som ler sist ler best, sier et ordtak. Vi føler imidlertid ikke behov for å le. Snarere tvert imot. Da Bystyret i fjor sommer vedtok omorganisering av Vestfold interkommunale vannverk til eget foretak, ble det under møtet lest opp fra en av brosjyrene til Folkebevegelsen for bevaring av vann som fellesgode. Dag Bjørvik siterte et avsnitt om Cochabamba i Bolivia, der det ble forbudt med egen brønn, da vannrettighetene ble overlatt til et multinasjonalt konsortium. Bystyret lo godt. Nå ber vi Dag Bjørvik, som jo er jurist, om hjelp til eventuelt å avkrefte at det samme er mulig her i landet under gjeldende lovgivning.

I "Felles hovedplan for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken" kan vi nemlig lese at "Registreringer viser at mange private brønner ligger i områder med kommunal vannforsyning. Plan- og bygningslovens §65 gir kommunen hjemmel til å pålegge slike eiendommer tilknytning til kommunal vannforsyning". Her tolkes §65 slik at man kan forby folk å ha egen brønn. Vi håper Dag Bjørvik kan gi oss en annen fortolkning av loven. På forhånd takk. Vi vil utnytte en annen fortolkning av denne paragrafen maksimalt.

Trude Malthe Thomassen
daglig leder, Vannbevegelsen


PS. Et av våre medlemmer skrev følgende kommentar til dette innlegget:

I Lillehammer skjedde det allerede før OL i 1994 at folk måtte koble seg til kommunens nye høydebasseng selv om de hadde egen brønn fra før. Et pensjonistektepar som hadde det økonomisk knapt fra før fikk store problemer etter at de selv måtte ta lån for å betale tilknytningen. Jeg synes å huske at den kom på rundt 50 000 kr for graving og rør (I tillegg kom vannavgiften). Jeg tror noen i Gausdal kommune drev med rettsak på grunn av et slikt pålegg om tilkobling. De var flere naboer som gikk sammen og mente de ikke kunne avkreves betaling for noe de ikke hadde kjøpt. Men jeg har ikke hørt noe om hvordan det gikk. Poenget: det er allerede forbudt enkelte steder å ha egen brønn.

Loggført