Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannbevegelsens foredrag på Globaliseringskonferansen  (Lest 4932 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 23:29

(24. 10. 2004) av Trude Malthe Thomassen

Utdrag: Vannbevegelsen beskjeftiger seg først og fremst med drikkevannet i Norge. Vi ser det som vår oppgave å arbeide for at ferskvannressursene forblir fellesgoder, og at de ikke overlates til multinasjonale selskaper. Vi beskjeftiger oss også med energiforsyningen, - som vi ser som en forløper for kommersialiseringen av drikkevannet. Nå viser det seg at sammenkoblingen mellom vannkraft og drikkevann er større enn vi ante for bare kort tid siden.

Loggført