Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 45 - Des. 2007  (Lest 3147 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 22:18

Tema: Multi utility

Utdrag: Inntil våre dager har kommunen vært forstått som et lokalt fellesskap. Kommunens eksistens er berettiget av at demokratisk valgte organer tar beslutninger på fellesskapets vegne og tar seg av fellesskapets behov. I de senere år har det imidlertid sneket seg inn en språkbruk, som uttrykker en ny forståelse av det kommunale fellesskapet. Kommunene omtales som "tjenesteytere", mens innbyggerne er redusert til "kunder".

Loggført