Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 35 - Jun. 2007  (Lest 2949 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 21:58

Tema: UV og giardia

Utdrag: Det har i den senere tid vært en rekke oppslag i mediene om vannverk som levere dårlig drikkevann. Vi blir skremt til å tro at dette er alvorlig og til å akseptere ultrafiolett (UV) bestråling av drikkevannet. En årsak til at vi stadig oftere får høre om forurensninger i drikkevannet, skyldes ikke at vannet er blitt dårligere, men at analysemetodene har blitt bedre.

Loggført