Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Åpent brev til Thomas Breen, direktør i Norsk Vann  (Lest 3024 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 8. Oktober 2019, kl. 14:51

Kjære Thomas Breen!


VEDRØRENDE NORSK OG EUROPEISK (EU/EØS) VANNPOLITIKK

   Leste intervjuet med deg i VVS Aktuelt. I intervjuet uttaler du at du, i motsetning til Toril Hofshagen, ikke har faglig ballast. Det kan både være en fordel og en ulempe. Toril Hofshagen arbeidet med vann i flere sammenhenger og har også bakgrunn fra Folkehelseinstituttet. Hun var dypt involvert i de kretser som arbeider for en kommersialisering av norsk vannforsyning. Men som jeg etter hvert kom frem til, var hun ikke selv initiativtaker, bare en løpegutt for sterkere krefter, en slags pliktoppfyllende byråkrat. Liksom Erna Solberg, som sørget for at det er mulig å tjene penger på vannforsyning. Dyktig til å gjennomføre, men uten tanke for konsekvensene. At vann er definert som en vare, er ikke nødvendig, ifølge EU, men slik er det blitt i Norge.
De jeg derimot formoder at vet hva de gjør og har gjort, er Folkehelseinstituttet v/blant annet Truls Krogh og Camilla Stoltenberg, og Jens Stoltenberg. Sistnevnte sørget for å privatisere ferskvannet. Som det eneste landet i Europa, kan man i Norge eie vannet, ikke bare grunnen over eller under, slik det var tidligere. Camilla Stoltenberg får utbetalt 70 mill. kroner hvert år av Rockefeller Foundation. Det er ikke mulig å spore disse pengene i regnskapet til Folkehelseinstituttet. Jeg fikk et tips om at pengene er til familien Stoltenberg, men da jeg spurte henne direkte om dette, ville hun ikke svare.
   Jeg har arbeidet med den politiske siden av vannforsyningen siden 2003, og har deltatt i de fleste vannkonferanser opp gjennom årene. Jeg har også hatt utstrakt kontakt med små vannverk og privatpersoner som har vært utsatt for overgrep fra kommunen. Gjennom årene har det vært bevisst feilinformert på en rekke områder. Rådmenn og styret i de store vannverkene har her hatt en avgjørende rolle, men også Folkehelseinstituttet med sine såkalt vitenskapelige undersøkelser.
   Du uttaler i intervjuet at du er sikker på at du fikk jobben i Norsk Vann fordi din styrke er opinionsdannende arbeid og politisk påvirkning. Spørsmålet er imidlertid om du er til salgs; er du villig til å drive politisk påvirkning og opinionsdannelse for ethvert formål? Eller er du ganske enkelt tilhenger av at vannforsyningen blir kommersialisert? Uansett ber jeg deg lese tidsskriftet som følger vedlagt. (Libra nr. 2 / 2017). Her vil du kunne få en kortfattet oversikt over utviklingen innen vannforsyningen de siste årtier. Du kan også ta en titt på Vannbevegelsens hjemmeside www.vannbevegelsen.no
   Kanskje kan du gjøre en innsats for at vannet ikke kommersialiseres – siden du er så dyktig på opinionsdannelse og politisk påvirkning.

Med vennlig hilsen

Trude Malthe Thomassen

Loggført