Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 155 Folkestyre?  (Lest 978 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Fredag 12. Juni 2015, kl. 16:16

FOLKESTYRE?


Av Johan Nygaard


EU, TTIP og Tisa
Den altoverskyggende politiske kampen i Norge for tiden handler om å redde folkestyret vårt fra den nedverdigende EØS-avtalen og den akutte trusselen fra TTIP og Tisa. Fordi TTIP og Tisa vil omfatte EU, kan vi i Norge ikke reservere oss mot TTIP og Tisa innenfor EØS. Og fordi denne frihandelsekstremismen fungerer antiøkologisk og antisosialt, og et flertall av verdens stater ønsker å beskytte seg mot EU, TTIP og Tisas frihandelsekstremisme på den stedsuavhengige finanskapitalismens premisser, er motstanden mot EØS, TTIP og Tisa i dag det mest fornemme uttrykk for internasjonal solidaritet og økologisk samvittighet.


Arbeiderpartiet, fagbevegelsen og Klassekampen
Det mest skjellsettende politiske spørsmålet i Norge for tiden er således hvorvidt Jonas Gahr Støres sosial-liberale versjon av Arbeiderpartiet makter å undertrykke den raskt voksende motstanden mot EØS, TTIP og Tisa i fagbevegelsen. I denne sammenhengen er det for så vidt oppmuntrende for motstanden mot EØS, TTIP og Tisa at Støre og hans protegé, Jonas Bals, med sine artikler og innlegg i Klassekampen bekrefter hvor lite EØS, TTIP og Tisa-tilhengerne rent saklig sett har å fare med. Men det er forstemmende å være vitne til hvordan redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen velger å bli sittende på gjerdet i vår tids kamp for folkestyret.


Overstatlig styring – nasjonal administrasjon
Lokaldemokratiet, Stortinget og Regjeringen er i det store og hele redusert til Ã¥ administrere i samsvar med en dynamisk rettsutvikling pÃ¥ overstatlig nivÃ¥ hvor Norge hverken har rett til Ã¥ ta initiativ eller delta i beslutningsprosessene. Dette nedverdigende forholdet har ledet til en selvsensur som tolkes som konsensus om at EØS er bra for oss pÃ¥ tross av den Ã¥penbare demoraliseringen av bÃ¥de den demokratiske kulturen og arbeidslivet. Forskjellen pÃ¥ de rød-grønne og de blÃ¥-blÃ¥ er tempo i EU-tilpasningen, og hvorvidt man ser for seg at det er mulig eller ønskelig Ã¥ kompensere for de nedbrytende virkningene av den nyliberalistiske politikken som rettsliggjøres i Brussel.                                                                                                                 


Støre førte Stortinget bak lyset
Innholdet i EØS-avtalen representerer et utspekulert overgrep mot folkestyret, og avtalen ble vedtatt gjennom et velregissert overgrep mot folkestyret. Jonas Gahr Støre var Regjeringens mann i EØS-forhandlingene og sentral medansvarlig for det misvisende informasjonsgrunnlaget for Stortingets beslutning. Å føre Stortinget bak lyset er den alvorligste beskyldning som kan rettes mot en minister eller embedsmann. Det var også Støre som – uten å informere regjeringspartnerne, Stortinget eller offentligheten på forhånd – i februar 2012 signerte Norges tilslutning til den gruppen av land som i all hemmelighet forhandler Tisa bak ryggen til folkestyret.
Dansk Høyesterett er blitt anmodet om å vurdere lovligheten av den danske regjeringens tilsvarende adferd.
                                                                                                                                             

Kan nyliberalistisk økonomisk politikk bare innføres med overgrep mot det liberale demokratiet?
Det historisk-filosofiske spørsmÃ¥let vi mÃ¥ besvare er hvorfor nyliberalistisk økonomisk politikk bare kan innføres med overgrep mot det liberale demokratiet? Krisen i Ukraina – grenselandet – handler om nettopp dette. Sammenbruddet i DOHA-runden i WTO har medført at de handelspolitiske interessekonfliktene i verden nÃ¥ utspiller seg pÃ¥ den geopolitiske maktpolitikkens arena.  TTIP og Tisa er et opplegg for global handelskrig. De vestlige stormaktenes strategi har hele veien gÃ¥tt ut pÃ¥ Ã¥ eskalere konflikten med Russland for Ã¥ trumfe igjennom TTIP og Tisa i de nasjonale parlamentene med sikkerhetspolitiske argumenter i en opphetet situasjon.
                                                                                     

Klassekampens sjel i fare
Støres ideologiske prosjekt gÃ¥r ut pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ tenketanken Agenda til Ã¥ hjelpe kommunikasjonsrÃ¥dgiverne med Ã¥ omformulere sosialdemokratiet til en sosial-liberalisme som kan legitimere bÃ¥de Jens Stoltenbergs mÃ¥lstyrte og markedsorienterte «modernisering av offentlig sektor», og EØS, TTIP og Tisas frihandelsekstremisme pÃ¥ den stedsuavhengige finanskapitalismens premisser. Støres strategiske prosjekt gÃ¥r ut pÃ¥ Ã¥ orientere Arbeiderpartiet mot sentrum. Redaktør Braanen og politisk avdeling i Klassekampen forsøker imidlertid Ã¥ overbevise seg selv og oss andre om at Støre dreier Arbeiderpartiet mot venstre (sic), og velger Ã¥ ikke skrive et ord om kampen mot EØS i fagbevegelsen. ForstÃ¥r ikke Braanen alvoret i situasjonen? SÃ¥ lenge redaktøren sitter pÃ¥ gjerdet i vÃ¥r tids kamp for folkestyret, internasjonal solidaritet og økologisk samvittighet, er Klassekampens sjel i fare.   Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.

kr.    250 for vanlig medlemskap, gratis for familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dÃ¥rlig rÃ¥d
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter

Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.


Loggført