Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 152 Misforstått klimaarbeid - Den grønne underverdenen  (Lest 3553 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 18. Februar 2015, kl. 13:17

MISFORSTÅTT KLIMAARBEID
Den grønne underverdenen

Av Odd Handegård

En grønn underverden

I en kronikk i Klassekampen den 13. februar, gjør ei gruppe forfattere, bl.a. fra LO og fra miljøbevegelsen, mye for (ufrivillig) å kompromittere det som finnes av fornuftig klimaarbeid i Norge. Den underliggende problemstillingen for gruppa er at Norge må skape 100.000 nye arbeidsplasser som erstatning for de arbeidsplassene som etter hvert går tapt i oljesektoren. Gruppas idé er at mange av arbeidsplassene bør bygges i tilknytning til ”fornybar energi”, fortrinnsvis innen vindkraft, og spesielt innen havvind.
   
Begrunnelsen for forslaget består av minst to misforståelser: Den første er at Norge angivelig skal mangle fornybar kraft, men det stemmer ikke: Vi har de siste 15 årene hatt et voksende overskudd av fornybar kraft (0-20 TWh årlig – trolig snart 30 TWh). Energien blir i stor grad eksportert, men burde heller brukes til industri- og klimaformål i Norge. I tillegg sløser Norge bort mange TWh med energi på elektrifisering av oljeplattformene i Nordsjøen/Norskehavet, og snart også i Barentshavet når den planlagte kraftlinja fra Narvik til Hammerfest eventuelt blir ferdig. Dersom politikerne ønsker det, har altså Norge nok fornybar energi til å fjerne mye av klimagassutslippene i transportsektoren og delvis i industrien - det er politikernes vilje det står på, ikke mengden av norsk, fornybar energi. Problemet er at energioverskuddet vårt brukes galt.
   
Den andre misforståelsen gjelder økonomi. De arbeidsplassene som etter hvert vil gå tapt i oljenæringen, har gitt Norge store inntekter og et digert pensjonsfond. De arbeidsplassene gruppa foreslår (vindkraft), er tapsprosjekter som skal finansieres av statlige subsidier, skattelettelser og fordobling av strømprisen til folk flest. Det skal investeres milliarder på prosjekter som det ikke vil være mulig å tjene ei ærlig krone på.

Det er nesten ikke til å tro: Solberg-regjeringen startet som kjent sist høst prosessen med utsalg av en rekke lønnsomme, norske bedrifter i offentlig eie, innen oppdrett, infrastruktur, teknologi etc., delvis til utenlandske interesser. Sentralbanksjefen har annonsert betydelige kutt i bruken av oljepenger, pga synkende oljepris og fordi de lønnsomme arbeidsplassene på sokkelen gradvis vil bli trappet ned. Når en ny rødgrønn regjering Jonas Gahr Støre (med SV og Sp på slep), etter hvert skal overta boet etter Erna Solberg og Siv Jensen, får han altså et råd fra venstrefløyen (?) i LO og fra miljøbevegelsen om at den framtidige norske velferdsstaten bør få mange av sine nye ”inntekter” fra bedrifter som er konkurs allerede på tegnebrettet. Bortfallet av en del av bærebjelkene i norsk økonomi skal erstattes med negative inntekter fra et enormt, subsidiert rustbelte langs kysten og på norske fiskebanker.

Men det finnes bedre alternativer for ny, grønn industriproduksjon i Norge enn prosjekter som vil være dømt til evig pine i fiaskobedriftenes underverden.


Artikkelen sto på trykk i Klassekampen 17. februar


Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.

kr.    250 for vanlig medlemskap, gratis for familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter

Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.
Loggført