Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 151 Nye overføringskabler til EU  (Lest 4875 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 3. November 2014, kl. 15:53

Europakommisjonen la i oktober frem en melding om det indre energimarkedet: En oppfølging av Tredje energipakke og Energieffektiviseringsdirektivet. Her finner vi markedsliberalistiske honnørord som markedsintegrasjon og kryssing av grenser, konkurranse og velfungerende markeder, kostnadseffektivisering og smartmetere, stabilitet og sikkerhet.

Olje- og energidepartementet har sendt meldingen fra Europakommisjonen på høring med en måneds høringsfrist. Dokumentet er på engelsk og innbyr ikke til folkelig engasjement. Men saken er vel allerede avgjort. Overføringskablene til England og Tyskland, som omtales nedenfor, er nettopp et ledd i EUs politikk for også å knytte Skottland, England og Irland til elektrisitetsnettet i Europa.
 
Nye kraftkabler til EU?

Av Odd Handegård


Statnett fikk for noen uker siden konsesjon til to nye eksportkabler for kraft til EU. Statsråd Lien tror kablene vil gi Norge store inntekter, mens statsråd Sundtoft tror norsk fornybar energi vil erstatte fossil energi i Europa. Men hvordan er realitetene?

Den norske kraftproduksjonen er årlig på ca. 140 TWh, mens vårt kraftoverskudd stort sett har ligget på fra 0 til 20 TWh de siste årene. Alle er naturligvis interessert i at Norge skal kunne selge den krafta vi ikke bruker selv, og forholdene ligger faktisk godt til rette for det: I rekordåret 2012 ble Statnett bokført med en krafteksport på 18 TWh. Bak dette tallet skjuler det seg en bruttoeksport på 22 TWh og en import fra EU på 4 TWh.

Eksisterende kabler har egentlig en enda større kapasitet, og med den nye kabelen til Danmark som kommer i drift i høst, vil den teoretiske eksport- og importkapasiteten bli på ca. 40 TWh. Altså betydelig mer enn ethvert tenkelig framtidig norsk kraftoverskudd, også om de grønne sertifikatene skulle gi 13 nye TWh.

Hva i all verden er da hensikten med ytterligere to nye kabler til Tyskland og England på mer enn 12 TWh hver – slik at overføringskapasiteten blir på minst 65 TWh, altså halvparten av vår kraftproduksjon?

Hensikten er naturligvis at Statnett ønsker å tjene penger på eksporten (”importere rimelig strøm i perioder med store overskudd av kraft fra tyske sol- og vindkraftverk” (Tord Lien)), og underforstått at vi i andre perioder skal selge dyr norsk kraft til EU, altså en variant av diktningen om ”Norge som batteri for Europa”. Men slike økonomiske spekulasjoner er dømt til fiasko:

Norge har egentlig bare et bitte lite kraftoverskudd, og Tyskland er naturligvis interessert i å bruke det meste av sin sol- og vindkraft sjøl (vel 80 TWh i 2013) – bare noen få TWh med slik kraft vil i korte perioder være disponibel for eksport til Norge.

Økt nettavgift og økte strømpriser
Når Statnett likevel tror selskapet vil unngå et dundrende underskudd på kablene, har det sammenheng med at Statnett ikke skal betale anleggsbidrag for kablene, og at selskapet skal finansiere sin andel av investeringene ved å øke nettavgiftene til norske forbrukere. I tillegg tar man som gitt at også strømprisen skal stige (eller ”utjevnes”, som det heter).

Klimaforliket en parodi
Dersom de nye kablene blir strukket (og flere er på tegnebrettet!), vil det norske klimaforliket bli en tilnærmet parodi. Med en eksport/import på minst 65 TWh, må vi importere nesten like mye (mest fossil) energi som vi vil eksportere av rein energi. El-miksen til norske forbrukere vil derfor etter hvert bli tilnærmet den ”europeiske” miksen, og vil bl.a. gjøre norske el-biler nesten like ”brune” som bensinbilene. Det er derfor lite logikk i uttalelsen fra Tine Sundtoft når hun sier at ”norsk fornybar energi kan erstatte fossil energi i Europa”. Uttalelsen betyr dessverre bare at en bitte liten del av EUs fossile energi på omlag 20.000 TWh skal ”erstattes” - ved at 30-35 TWh av denne energien vil bli sendt til Norge.

Men det egentlige problemet i Norge i årene framover vil, etter hvert som arbeidsplassene i oljenæringen innskrenkes, vil være at vi vil trenge vårt kraftoverskudd selv til nye arbeidsplasser, og til produksjon og eksport av nye el-baserte produkter.

Loggført