Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 146 USA's vannkriger i Midt-Østen  (Lest 3116 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 18. Juni 2014, kl. 11:00

USA’s vannkriger i Midtøsten

Vestlige interesser i Syria og intervensjonene i Irak og Libya handler ikke bare om olje, men om noe enda mer dyrebart; nemlig vann.

 
Hydro-imperialismen er over oss
Den siste bølgen av imperialistiske kriger blir nå utkjempet om naturens mest verdifulle ressurs - vann.

Før invasjonen i Irak i 2003, rapporterte CIA-analytikere at kontroll over elver, innsjøer og grunnvann vil bli mål for nye kriger. Spådommene ble realisert i rask rekkefølge i Irak, Libya og Syria.
 
Ifølge Center for Public Integrity, tjener vestlige selskaper milliarder på privatiseringer, rensing og distribusjon av vann i en region der vann ofte selges for langt mer enn olje.

   
Irak 2003
Det US-amerikanske selskapet Bechtel ble tildelt en gjenoppbyggingskontrakt for vannforsyningen i Irak til en verdi av 100 milliarder dollar. Dette er den største gjenoppbyggingskontrakten i Irak overhodet. Det var USAID som valgte Bechtel – uten anbudskonkurranse.
Bechtel er beryktet for kostnadsoverskridelser og korrupsjon. Selskapet kan også klandres for å ha dødsfall på samvittigheten. Bechtel var blant annet involvert i privatiseringen av vannforsyningen i Bolivia. Og da selskapet ble kastet ut av landet, saksøkte det regjeringen for kanselleringen av kontrakten. 
 

Libya
Libya har en grunnvannsressurs man antar er verdens største. Gaddafi hadde investert 25 milliarder dollar i vannforsyningen, for blant annet å kunne dyrke opp ørkenlandskapet. I dag er det de franske selskapene Suez, Ondeo og Saur som er involvert i Libyas vannforsyning. Disse selskapene kontrollerer nesten halvparten av verdens vannmarkeder til en verdi av 400 milliarder dollar.

 
Syria
Det siste tilfelle av hydro-imperialisme er krigen i Syria. Israel har ledet en vestlig kampanje for å støtte syriske opprørere; dels fordi israelske ledere hevder at den syriske presidenten Bashar Al-Assad, utgjør en eksistensiell trussel mot Israel når det gjelder vannforsyningen. President Assad har nemlig lovet å ta tilbake Golanhøydene - en landstripe Israel okkuperte fra Syria i seksdagerskrigen i 1967. Vann fra Golanhøydene utgjør 40 prosent av Israels ferskvannsforbruk.
 
"Syrisk kontroll over halvparten av vårt vannbehov utgjør en større trussel enn Iran med en bombe", har tidligere etterretningssjef Meir Dagan bemerket.
 
Men president Assad, som har vært tilbakeholden med å kommersialisere vannforsyningen, hindrer også transnasjonale selskaper i å oppnå milliarder av dollar i fortjeneste.

Kontroll over naturens mest verdifulle ressurs utgjør forskjellen mellom overlevelse og fall. Saddam Hussein, Muhammar Gaddafi og Bashir Al-Assad visste og vet dette alt for godt.

 
Kilde: Garikai Chengu, Harvard University.Loggført