Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 145 Ordbok 2014 - Kommer vi noensinne ut av det?  (Lest 3063 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 2. Juni 2014, kl. 18:21


EU, EØS, OECD, FN, WTO, GATS, TISA, TTIP

Da Pinochet ga fra seg makten i Chile, gjorde han det vel vitende om at lovverket var omarbeidet i en grad som gjorde det tilnærmet umulig for senere regjeringer å endre den økonomiske politikken.  Dermed ble sosialdemokraten Michelle Bachellet i forrige presidentperiode tvunget til å overlate vannverket i Santiago til et spansk foretak. 

Norge er spunnet inn i et nettverk av organisasjoner og avtaler som alle går ut på å liberalisere den økonomiske politikken. Det foregår forhandlinger om tjenestesektoren mellom EU, USA, Norge og en rekke land kloden rundt. Da spiller det liten rolle om EU-kommisjonen har unntatt vannforsyningen (i tre år) fra Konsesjonsdirektivet.


EU
EU’s grunnpilarer er fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Fri flyt av tjenester vil si at et hvilket som helst selskap skal kunne tilby sine tjenester i et hvilket som helst EU/EØS-land. Det dreier seg ikke bare om rett til, men krav om anbudskonkurranse. Fri flyt av kapital innebærer blant annet retten til oppkjøp av bedrifter. Fri flyt av arbeidskraft betyr ikke frihet for mennesker til å bosette seg der de vil, slik man kanskje kunne tro, men rett til import av stadig billigere arbeidskraft, ettersom arbeidsløsheten vokser over hele Europa.


EØS
Norge er knyttet til EU’s politikk gjennom EØS-avtalen sammen med Island og Lichtenstein.


OECD
Alle land som mottok den såkalte Marshall-hjelpen etter 2. verdenskrig måtte være med i OEEC, som siden ble omdannet til organisasjonen OECD. OECD’s målsetting er en liberal økonomisk politikk.


FN
FN har også frihandel på programmet. Verdensbanken og IMF, som er særorganisasjoner i FN, arbeider aktivt for markedsliberalisering. Undergrupper som vi har omtalt tidligere, arbeider for eksempel for liberalisering av vannforsyningen.
WTO
Verdens handelsorganisasjon (WTO) startet som en frihandelsavtale, men ble siden gjort om til en organisasjon.


GATS
Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) er en tjenesteavtale innenfor WTO.


TISA
Trade in Service Agreement (TISA) handler om liberalisering av alle tjenestesektorer, inkludert vannforsyningen. Den bygger på GATS-avtalen, som har møtt sterk motbør i mange WTO-land. WTOs ministermøte i 2011, som umulig kan ha omfattet alle ministrene, fant derfor ut at det var nødvendig å finne alternative måter å fremme liberaliseringen på. En rekke land, inkludert Norge (under den rød-grønne regjeringen!), EU og USA tok initiativ til en egen avtale. Men målsettingen er å integrere den i WTO. Formelle forhandlinger startet i juni 2013 med 50 WTO-medlemmer. 
Forhandlingene har vært forsøkt hemmeligholdt, ikke bare posisjonene, slik det er vanlig, men at forhandlingene i det hele tatt finner sted. TISA skal sørge for at nasjonal politikk ikke kan skape hindre for en liberalisert økonomi innen tjenestesektoren.


TTIP
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en frihandelsavtale under forhandlinger mellom EU og USA. Liksom OECD og WTO startet som frihandelsavtalene OEEC og GATT, for å resultere i organisasjoner det er langt vanskeligere å komme seg ut av, kan TTIP ende som transatlantisk union.

Kommer vi noensinne ut av det?

Loggført