Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 144 Eksport av vann fra Norge?  (Lest 4259 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 30. April 2014, kl. 11:55

Næringsinteresser i vann
Norsk Vann, Svensk Vatten og Danva er interesse-organisasjoner for vannverk i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. Under en konferanse arrangert av Skandinavisk forening for gravefri teknologi (SSTT), bestående av bedrifter med interesse i rør-legging, ble Norsk Vann, Svensk Vatten og Danva enige om et felles nordisk prosjekt for å få ned lekkasjer på ledningsnettet. Samarbeidet skal også fremme bruken av den forholdsvis nye gravefrie teknologien.

I Danmark er det minimalt med lekkasjer. Der må kommunene betale en avgift til staten, hvis vanntapet er høyere enn 10%. Norge og Sverige, som har et mer utfordrende landskap og klima har gjennomsnittlig henholdsvis 32% og 20% - påstås det.  Tallene er omtrentlige og Norsk Vann har startet et prosjekt for å frembringe mer sikre opplysninger, både om vannforbruk og tap.

Rent vann ikke en selvfølge
Svensk Vatten har utarbeidet et informasjonshefte, der kommunene oppfordres til å informere barn og unge om at rent vann ikke er en selvfølge. Nei, det vil ikke være en selvfølge, om Danva o. a. får det som de vil: at vann skal bli en ny «bærekraftig» industri. Vi minnes hva dansken Jesper Bo Jensen uttalte på en innovasjonskonferanse for vannsektoren en måned tidligere: at Norge kan leve av å eksportere vann, når oljen tar slutt. Dette har ikke norske bedrifter oppdaget sammenlignet med eksempelvis Italia og Danmark, ifølge Jensen.
 
Det foretas massive investeringer innen vannforsyning. Her har norske bedrifter mulighet for å selge kompetanse på samme måte som danske Danfoss og Grundfos.
Vannbransjen i Norge må stå for produktutvikling og innovasjon. Forskningens oppgave er å levere resultater.
Samspillet mellom bransjens kunnskaper og forskningen er viktig, understreket Jensen i sitt foredrag.

Vannmangel
I mange land er vannmangel en utfordring. Men det er fremdeles tid til å gjøre noe med problemet. Statoil kan f.eks. trekke seg ut av oljesand- og skifergass-prosjekter. Oljefondet kan trekke ut investeringer i gullgruver i Latin-Amerika. Coca Cola og annen industri kan også droppe misbruket og forurensingen av vann. Jordbruket kan legge om til økologisk drift. Det krever mindre vannforbruk og forurenser ikke vannressursene.

Vann som vare og mangelvare
Dessverre er kreftene som ønsker at vann skal bli en vare - og en mangelvare - sterke. Situasjonen kan minne om de interesser i, og den energi som legges ned i tiltak for å redusere klimaendringene: På den ene side oppmuntrer flyplasseiere og Avinor til økt flytrafikk og myndighetene til fortsatt oljeutvinning, mens reduksjoner i utslipp skal skje ved «månelandinger» og elektrifisering av oljeplattformene. Gassen må vi for all del ikke benytte oss av selv. Den skal eksporteres. Er det slik det skal gå med vannet også?

Lar vi oss lure?
For noen år tilbake var det tale om eksport av vann med tankskip fra Sandefjord. Et Kodalfirma skulle levere vann til «tørkerammede områder», som en ømhjertet SV-politiker uttrykte seg i den smule debatt som var om saken. Vannet skulle til Saudi-Arabia, tappes på flaske og selges til bedrestilte. Saudi Arabia selv produserer imidlertid vann som kan dekke behovet til 500 millioner mennesker, ifølge Jesper Bo Jensen.

Loggført