Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Europa vil ha offentlig vann  (Lest 4432 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 12. November 2013, kl. 14:00

Europa vil ha offentlig vann
 
Right2Water er europeernes krav om en lovgivning, som stopper mulighetene for å privatisere vannforsyningen. Vann er et offentlig gode og ikke en råvare.
 
EU har gjennom Europeisk borgerinitiativ invitert innbyggerne i EU-landene til å komme med forslag om hva kommisjonen bør jobbe for å lovfeste. Så lenge 1 million innbyggere har stemt på forslaget, i tillegg til at 7 av de 28 medlemslandene også stemmer for, vil en lovendring kunne komme.
 
Europeisk fagbevegelse i offentlig sektor (EPSU) har utarbeidet forslaget. Forslaget innebærer at EU-institusjonene og medlemsstatene forplikter seg til å sikre at alle innbyggerne har tilgang til vann og sanitær og at forvaltning av vann og ressurser ikke underlegges det indre markeds regler, samt at vannforsyningen ikke liberaliseres. I tillegg sier kravet at en ønsker at EU skal gi almen tilgang til rent vann.
 
Forslaget har fått tilstrekkelig med stemmer og det jobbes nå med å få 7 land til å støtte forslaget.
 
Water and sanitation are a human right!
 
Water is a public good, not a commodity. We invite the European Commission to propose legislation implementing the human right to water and sanitation as recognised by the United Nations, and promoting the provision of water and sanitation as essential public services for all. The EU legislation should require governments to ensure and to provide all citizens with sufficient and clean drinking water and sanitation. We urge that:
The EU institutions and Member States be obliged to ensure that all inhabitants enjoy the right to water and sanitation.
Water supply and management of water resources not be subject to ‘internal market rules’ and that water services are excluded from liberalisation.
The EU increases its efforts to achieve universal access to water and sanitation.

Loggført