Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 129 Innbyggerne byr på Thessalonikis vannverk  (Lest 3259 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 14. Mai 2013, kl. 15:44

Lån til private banker – krav til Hellas
Da EU, Det internasjonale pengefond (IMF, inkludert Norge) og Den Europeiske Sentralbanken (ESB) ga lån til kriserammede private banker i Hellas, ble det stilt krav til Hellas for lån gitt til bankene. Kravene var blant annet at vann, avløp og renovasjon skulle tilbys et internasjonalt investeringsmarked.

Thessalonikis vannforsyning  
Det greske parlamentet vedtok i fjor å selge Thessalonikis vannverk EYATH.  Prisen ble vurdert til 50 millioner euro.  Regjeringen ville ha selskapet solgt innen september i fjor, men sterk motstand har utsatt prosessen. Nå er imidlertid tiden kommet, da vannverket bys ut for salg.

Samvirke -  Initiativ 136
Innbyggere i Thessaloniki og fagorganiserte ved EYATH dannet raskt Initiativ 136. Det går ut på at vannverket skal kjøpes av abonnentene, for å sikre at det forblir i fellesskapet. 136 euro er beløpet hver husholdning anslagsvis må betale for vannverket.

De har greid å utsette salget, men ikke stoppe det. Målet er nå å vinne budrunden mot de internasjonale investorene.

Planen er at 16 lokale samvirker eiet av abonnentene skal være andelseiere i selskapet som overtar EYATH. Andelene skal ikke kunne overføres til andre enn nye abonnenter. En husholdning/en vannmåler = en stemme.

Alle ordførerne og kommunestyrene i Thessaloniki slutter opp om Initiativ 136. Men kampen har vært krevende, med både regjeringen og pressen som motstandere. Det vanskeligste har allikevel vært å kjempe mot folks frykt, kynisme og resignasjon.

Befolkningen opplever at økonomi og sosiale rettigheter er under et kolossalt angrep. Store deler av befolkningen er drevet ut i alvorlig fattigdom med en økonomisk usikkerhet uten lys i tunnelen.

Nå er øyeblikket kommet da EYATH bys ut for salg!
Initiativ 136 har samlet nok kapital til å bli med i budrunden. Men fattige grekere har dessverre ikke greid dette alene. De har imidlertid fått hjelp fra the Amalgamated Bank of New York (Amalgamated Ladies Garment Workers Union) og en rekke andre sosialt orienterte investorer og finansielle institusjoner.

Disse konkurrerer nå om å vinne budrunden mot
•   et konsortium bestående av Suez Miljø og det greske offentlige selskapet Ellaktor (miljøtjenester er et nyord for vann, avløp og renovasjon)
•   et konsortium bestående av Israels nasjonale vannselskap Mekorot sammen med  det greske offentlige energiselskapet GEK TERNA og den greske forretningsmannen George Apostolopoulos
•   den russisk-greske forretningsmannen Ivan Savvidi
 
Se også:
http://vimeo.com/user7788872
http://savegreekwater.org/

Vi vil komme tilbake til saken i nærmeste fremtid.

Loggført