Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

KRAFTOVERFØRINGER I NORDSJØEN - EU  (Lest 15248 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 18. Mars 2013, kl. 11:33

KRAFTOVERFØRINGER I NORDSJØEN

"Elektrifisering av sokkelen" stammer visst fra EU det og.....

http://europalov.no/rettsakt/retningslinjer-for-transeuropeisk-infrastruktur-pa-energiomradet/id-5052

ENERGI
- Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.3.2013 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak).
Europaparlamentet bekreftet 12. mars 2013 kompromisset som ble inngått med Rådet i november 2012 om EUs energiinfrastrukturforordning. Forordningen fastsetter retningslinjer for utvikling og samhåndtering av prioriterte korridorer og områder for felleseuropeisk energiinfrastruktur. Tolv fellesprosjekter skal prioriteres, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Forordningen vil erstatte gjeldende TEN-E retningslinjer (trans-European energy networks), som ikke er inkludert i EØS-avtalen, men vil også medføre endringer i forordninger under EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering for EØS-relevans i Norge, Island og Liechtenstein. Etter at også Rådet har bekreftet kompromisset, vil forordningen bli publisert i EU-tidende og komme til anvendelse noen uker senere.

Loggført