Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 123 Plyndringsloven  (Lest 3623 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 17. Januar 2013, kl. 22:27

Plyndringsloven C-45 om ekspropriering av land og naturressurser

Om Canada     …… og Norge


Canada
I Vannposten nr. 122 tok vi for oss en hemmelig fremforhandlet avtale mellom Canada og Kina om rett til utvinning av olje fra tjæresand – noe som vil føre til svære forurensninger av vann og natur.

Samtidig er en ny lov på trappene i Canada: C-45. Den vil gjøre det lettere å ekspropriere land og naturressurser – selvfølgelig til fordel for sterke finansielle krefter.

Det er i første rekke urbefolkningen i Canada som har reagert mot loven, fordi den vil frata dem det lokale selvstyret.

Protestbevegelsen «Idle No More» arrangerer en nasjonal aksjonsdag 28. januar.  http://www.idlenomore.ca/


Protestene har heldigvis fått oppmerksomhet fra en rekke sivile organisasjoner verden over. Sametinget i Norge er blant dem som har sendt støtteerklæringer.

Rett til ekspropriering av land og naturressurser angår langt mer enn urfolksrettigheter. Det angår oss alle. Og setter vi dette lovforslaget i sammenheng med handelsavtalen med Kina, ser vi tydelig hvor haren hopper: land vil kunne eksproprieres av selskaper som ønsker å utvinne en ressurs.

Norge
Norge har allerede en lignende lovgivning:
http://www.lovdata.no/all/hl-19591023-003.html#map001

Elver som er plottet ut av NVE til mulig kraftproduksjon, og der eieren selv ikke ønsker å utnytte potensialet (han eller hun gleder seg kanskje mer over naturen enn inntektsmulighetene), kan eksproprieres av en hvilken som helst privat kraftutbygger.

Mobilselskaper kan ekspropriere hustak og lignende for oppsetting av antenner.


Når får vi en protestbevegelse som «Idle No More»?Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.

kr.    250 for vanlig medlemskap, gratis for familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter

Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.

VANNBEVEGELSEN
Buerstranda 6
3234 Sandefjord

Loggført