Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 119 Skarp øvelse  (Lest 3683 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 29. Oktober 2012, kl. 16:29

Skarp øvelse

Giardia-funn i drikkevannet i Oslo

Som ett av fjorten vedlegg til en rapport om sårbarhet i vannforsyningen bestilt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, november 2003, leverte Scanpower Risk Management AS, “ROS-analyse, beredskapsanalyse og øvelser”.

Her gis oppskriften på varslede og skarpe øvelser. I skarpe øvelser vet ikke de som øver at situasjonen ikke er reell.

Oslo 17. – 21. oktober 2007   –  En skarp øvelse?
kl. 06 om morgenen 17. oktober 2007 sendte Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, etter samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, ut en melding om at det var funnet giardiacyster og cryptosporidium i drikkevannet til dem som får vann fra Maridalsvannet. Alle abonnenter ble oppfordret til å koke drikkevannet. De fleste syntes å ha giardia’en i Bergen i 2004 i friskt minne, og fulgte oppfordringen. Butikkene ble raskt tomme for flaskevann.

Unormalt 17. 10. = normalt 21.10
21. oktober fant man ut at drikkevannet kunne friskmeldes. Det var kun funnet ett tilfelle av giardia og to-tre spor av cryptosporidium i enkelte vannprøver de siste dagene. Dette er helt normalt, uttalte Fritz G. Nilsen, smittevernoverlege i Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.

Det var nøyaktig samme type funn som ble gjort da man varslet kokepåbudet. Hvorfor var ikke funnene normale 17. oktober, når de var det den 21.?

Man finner til stadighet giardia-cyster i drikkevannet. Men disse er ikke skadelige for mennesker. De stammer fra dyr og angriper bare dyr. Bergen 2004 er eneste tilfellet i Norge noen sinne, der en type giardia har smittet mennesker gjennom drikkevannet. Man påsto at det var ett enkelt menneske som var smittekilden. (Se Vannposten nr. 29 2007.) Cryptosporidium synes derimot å forekomme oftere. Friske personer som blir smittet med parasitten, vil vanligvis ikke utvikle symptomer og vil normalt kvitte seg med parasitten i løpet av 3 til 4 uker. Parasitten kan hos enkelte angripe slimhinner i tarmen og gi diaré. Inkubasjonstiden er 1 til 12 dager. Det er ingen spesifikk behandling. Smittedosen for vanlige, friske personer er angitt til "under 100 oocyster".

”Den situasjonen som utløste det hele natt til onsdag (17.10.), vil man mest sannsynlig ikke få klarhet i (?), uttalte spesialkonsulent Eivind Fjelldal i Vann- og avløpsetaten. ”Dette var et føre var-tiltak, der det ble foretatt en vurdering som gjorde at vi valgte å anbefale koking av drikkevannet. Det forelå aldri noen akutt situasjon, og nå som man har fått svaret på prøvene har man trukket konklusjonen at vannet kan friskmeldes.”

”La meg si det på den måten av vi neste år vil ta i bruk et helt nytt renseanlegg på Oset som vil fjerne dette problemet.”

Foruten å danne en opinion til fordel for det nye UV-anlegget, finner vi muligens forklaringen på hendelsen i Oslo i Scanpowers vedlegg til rapporten Sårbarhet i vannforsyningen:


En skarp øvelse
Det viktigste med en øvelse er å få testet det man har satt seg som hovedmål – slik at man velger opplegg og øvingsform etter dette. I en skarp øvelse vet de som øves ikke at man er inne i en øvelse. En skarp øvelse har følgende ulemper og fordeler:

·   Ulempene er at personell kan overreagere og ta sjanser med mulige skader på personell og utstyr, personell kan få psykiske ubehag og komplikasjoner, det er vanskelig for øvingsstaben (de som vet at det er en øvelse) å kontrollere og vurdere de enkelte aksjoner, kommunikasjon og samarbeid m.m. når kontrolløren ikke kan være til stede. Man kan aldri være sikker på at hemmeligheten bevares.
·   Fordelene ved en skarp øvelse er at man oppnår reelt stressnivå og kan få testet spesifikke deler av beredskapen med ”fullt trykk”.
·   Det er ikke meningen at kontrolløren skal styre de som øves, men observere og rapportere det som skjer. Dersom spillet imidlertid ikke har nok ”press”, er det kontrollørens oppgave å sette på mer ”trykk”, det vil si å komplisere scenariet ved nye ”reserveinnspill”.
·   Virkelige kriser som måtte inntreffe, bør innledes med et kodeord, for eksempel ”Dette er en reell situasjon”.

Oslo 17.-21. oktober 2007 synes å ha vært en beredskaps-øvelse. Samtidig skapte man nærmest et folkelig krav, i alle fall en aksept, for UV-bestråling av et fra naturens side utmerket drikkevann. Man fikk også prøvet ut medienes kritikkløse myndighetsmedløperi og dennes virkning på opinionsdannelsen.


Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.

Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.

kr.   250 for vanlig medlemskap, gratis for
              familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter


Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.VANNBEVEGELSEN
Buerstranda 6
3234 Sandefjord


Loggført