Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 118 Smartmeters  (Lest 2424 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Søndag 30. September 2012, kl. 18:41

Smartmeters
Om helsekonsekvenser


”Smart strøm”
I forrige utgave av Vannposten var temaet økonomiske konsekvenser for forbrukerne, den tekniske sårbarheten i systemet og overvåkingen av forbruksvaner ved installering av AMS (avansert måle- og styringssystem for strømforbruk).

I dette nummeret vil vi fokusere pÃ¥ helsemessige konsekvenser av  at vi blir pÃ¥tvunget nok en kilde til elektromagnetisk strÃ¥ling.

Gode forsetter og fortjeneste
Pådriverne for trådløs måling av strømforbruk er en salig blanding av mennesker med gode forsetter og selskaper som profitterer på teknologien.

Trådløs kommunikasjon
Det har lenge vært akseptert at ioniserende stråling, som UV, er kreftfremkallende. Det er imidlertid den ikke-ioniserende, høyfrekvente strålingen som er hovedtemaet her.

Etterhvert som bruken av elektriske artikler har økt, har også helseplager relatert til elektromagnetisk stråling fått større betydning. Trådløs overføring har i tillegg gitt en massiv økning i eksponering fra elektromagnetiske felt og dermed også en økning i alvorlige helseplager.

EU-direktiv 2006/32/EC og politikernes ansvar
Det er viktig at våre myndigheter inntar en føre var-holdning, før man akseptere (eller pålegger oss!) elektriske enheter som øker strålingen. Hele seks saker peker seg ut:
·   Innen 2016 skal alle strømkunder ha ”smart strøm”-mÃ¥lere. Det er meningen at disse skal være trÃ¥dløse.
·   I 2006 startet Oslo kommune arbeidet med Ã¥ styre all gatebelysning med trÃ¥dløs AMS-teknologi levert av ECHELON Corporation. All armatur skiftes ut. Hver gate fÃ¥r en kommunikasjonsenhet som styres trÃ¥dløst fra en datasentral. Gatebelysningen skal kunne reguleres ut fra værforholdene. Oslo kommune er blitt berømmet med Best Practice: Intelligent Streetlights. Begrunnelsen er blant annet at Samferdselsetaten har ”taklet utfordringen med Ã¥ forklare den nye, relativt komplekse teknologien pÃ¥ en mÃ¥te som gir mening for forbrukerne og de ansatte”. Forklaringen lyder slik: 30-40% av byens budsjett gÃ¥r til gatebelysning. Med det nye systemet, inkludert sparepærer(!) vil kommunen spare 70% av strømutgiftene. Dette tilsvarer et redusert utslipp av CO2 pÃ¥ 1.440 tonn – forutsatt at strømproduksjonen stammer fra olje. NÃ¥ er det imidlertid slik at  Norge har 100% dekning for strømproduksjon i vannkraft!
·   Telenor luftet i sommer tanken om Ã¥ legge ned kablede telefonlinjer, slik at vi alle blir tvunget over pÃ¥ mobilnettet.
·   Avinor – selskapet som selger luftrom over norsk territorium, har de siste Ã¥rene bygget ut radarovervÃ¥kingen. Den dekker i dag hele luft-rommet over Norge.
·   TrÃ¥dløst internett utsetter alle som ønsker Ã¥ bruke offentlig kommunikasjon eller andre offentlige rom for en storm av magnetisk strÃ¥ling.
·   Mobiltelefonoperatører kan ekspropriere hustak o.a. for plassering av antenner.

Dette bør bli saker på den politiske dagsorden i god tid før stortingsvalget i 2013.

Helseeffekter
Diskusjonen omkring helsemessige konsekvenser av elektromagnetisk stråling har hovedsakelig dreiet seg om varmeeffekten (man blir varm på øret/i hodet når man snakker i mobiltelefon), mens man i det store og hele har sett bort fra ikke-termiske effekter. Akseptable standarder har i det siste tilfellet sprikt sterkt land imellom. Under den kalde krigen fikk dette morbide konsekvenser. USA aksepterte (og aksepterer) langt høyere intensitet enn Sovjetunionen. Dermed kunne russerne sende høyfrekvent stråling mot den amerikanske ambassaden i Moskva uten at det skapte diplomatiske problemer. Krefthyppigheten økte imidlertid markant blant de ansatte, som ble innvilget risikotillegg i lønnen.

Forskning
Det er gjort en rekke studier (in vitro, in vivo og epidemologiske undersøkelser) som viser at også ikke-termisk påvirkning fra elektromagnetisk stråling har signifikante helsemessige konsekvenser. De viser blant annet ødelagte gener, fragmentering av DNA og ustabile kromosomer.

Den pulserende radiofrekvente strålingen påvirker blant annet neuroner, lymfocytter, røde blodlegemer og spermier.

Det amerikanske akademi for miljømedisin (AAEM) har publisert en undersøkelse basert pÃ¥ veldokumenterte studier. Den viser at ”smart strøm”-mÃ¥lere har innvirkning pÃ¥ immunsystemet og reproduksjonsevnen,  hyppighet av kreft og el-overfølsomhet. AAEM advarer mot helsefarene ved ”smart strøm”-mÃ¥lere som sender informasjonen trÃ¥dløst. (Se for eksempel: http://aaemonline.org/emf_rf_position.html)

Det er meldt om mange helseplager, som folk umiddelbart har satt i forbindelse med installasjon av strømmåleren: Søvnproblemer, stress, og irritabilitet, hodepine og øresus er de minst alvorlige. Men det er også tale om utmattelse, hjertelidelser, høyt blodtrykk og hyperaktivitet hos barn, foruten tilbakevendende kreft.

Trådløse ”smart strøm”-målere er installert i hjem, bedrifter, skoler og barnehager i USA, Canada, Australia og Europa gjennom en årrekke. ECHELON Corporation har alene installert 35 millioner enheter i boliger rundt i verden. 500 byer har innført ”smart” gatebelysning.

Det Shanghai-baserte selskapet MinSen Co. Ltd. leverer trådløse målere også til vann og gass.

Minimum hver time sendes det en impuls til og fra måleren.
Vi vil bli utsatt for strÃ¥lingen i barnehagen, skolen, hjemmet, arbeidsplassen og i gatene. Vi kan ogsÃ¥ vente oss  ”smart vann”-mÃ¥lere.

https://www.nvenergy.com/NVEnergize/documents/EPRI_1022270_caseStudy.pdf
www.electrosmogprevention.org   
www.stralevern.no
www.causes.com/acasm
Austrian Medical Board Calls for Halt to Smart Meters
American Academy of Environmental Medicine (AAEM): Advise Immediate Caution Smart Meters / Causality Studies Cited (April, 2012)
American Academy of Environmental Medicine (AAEM) Calls for Smart Meter Moratorium (Jan. 2012)
Smart Meter Opt-Outs Ordered in CA, Consolidated Proceedings for Major Utilities (May, 2012)

Loggført