Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Blå oktober 11.-16. oktober 2012  (Lest 44048 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Søndag 30. September 2012, kl. 18:32

ÅPNINGEN AV
BLÅ OKTOBER 2012
Tid: Vil bli annonsert – se blaoktober.no
Sted: Eidsvollsplass
Bli med på åpningen av Blå oktober-kampanjen 2012! Blå oktober åpnes med et stunt som handler om hvordan dårlige sanitærforhold fører til forurenset drikkevann. Dette vil bli illustrert på en kreativ måte. Mangel på verdige toalettforhold er et stort helse- og miljøproblem i utviklingsland. Årets kampanje setter fokus på alternativer og løsninger.
SEMINAR:
NYTENKNING FOR OLJEFONDET
Tid: Fredag 12. oktober, kl 13.00
Sted: Solidaritetshuset, Fredensborgveien 6, Oslo
Seminaret belyser problemer ved Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) etiske retningslinjer, tydeliggjort gjennom investeringer i ulike selskap som er involvert i høyst kontroversielle vannkraftprosjekter. Særlig trekkes Belo Monte-prosjektet i Brasil fram. Samtidig er hensikten å ta opp mulige alternative og konstruktive investeringsstrategier for Oljefondet, som kan bidra til positiv utvikling og bedre offentlig tjenestetilgang i utviklingsland.
Innledninger av blant annet Clodio Soares fra MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) i Brasil,
Silje Hernes fra FIVAS, forfatter av rapporten Investeringer på dypt vann - SPUs investeringer i ødeleggende damprosjekter, og Jørgen Eiken Magdahl, også FIVAS
FILMVISNING OG DISKUSJON:
FILM FRA SØR – LAST CALL AT THE OASIS, FILM OG DISKUSJON 
Tid: Fredag 12. oktober, kl 18.30
Sted: Vika kino
Som kilden til alt liv, er vann også kilden til mange konflikter. Filmen “Last call at the Oasis” danner bakteppe for en samtale omkring global vannmangel. Vann spiller en viktig sosial og politisk rolle – som medfører kamper over store deler av verden. Utfordringene er enorme når vannressursene skal utnyttes, fordeles og bli til nytt liv. Last call at the Oasis er en dokumentar som belyser problemer knyttet til vann i Nord-Amerika slik som overforbruk og forurensning. Vi får også enkelte klipp fra andre deler av verden. Filmvisningen er en del av Film fra Sør.
Susanne Hyllestad fra Kirkens Nødhjelp, og Jørgen Magdahl fra FIVAS, deltar i samtalen.
TEMADAG:
ALTERNATIVER OG LØSNINGER FOR VANN OG SANITÆRTILGANG
Tid: Mandag 15. oktober, kl 10.00 – 15.00
Sted: DogA (Mezzaninen), Hausmanns gate 16, Oslo
Hovedtemaet for årets Blå oktober-kampanje er alternative løsninger for økt tilgang til vann og sanitær i utviklingsland. Det omfatter strategier, prosjekt og policyer på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Organisasjonene i Blå Oktober arrangerer tre seminarer som utgjør en temadag om alternative løsninger. Det blir program fra kl 10.00 til 15.00 og filmvisning fra kl 19.00. Påmelding til fivas@fivas.org innen fredag 12. oktober kl 14.00. Det serveres lunsj til alle påmeldte.
SEMINAR: POST-2015 UTVIKLINGSMÅL: MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR RETTEN TIL VANN OG SANITÆR
Tid: Kl 10.00 (Mezzaninen, på DogA)
FNs Tusenårsmål for vann og sanitær har ikke bidratt til ønsket økning i tjenestetilgang for de fattigste. Seminaret vil diskutere svakheter ved de eksisterende tusenårsmålene, og trekke dette over i diskusjonen om hvilke alternativer og løsninger vi har for post-2015 agendaen. I utarbeidelsen av nye utviklingsmål og bærekraftsmål er det både utfordringer og muligheter for å sikre retten til vann og sanitær. Innledning av Malcolm Langford (Norske senteret for menneskerettigheter), Synne Movik (postdoktor på Universitetet for miljø- og biovitenskap), og Hege Hertzberg, Utviklingspolitisk Direktør, Utenriksdepartementet
Tid: Kl 12.00 - lunsj
FOREDRAG: FØLG PENGENE! REALISERING AV RETTEN TIL VANN OG SANITÆR I TANZANIA
Tid: Kl 12.30 (Mezzaninen, på DogA)
Kirkens Nødhjelp (KN) har ulike prosjekter for å hjelpe lokalsamfunn å få tilgang til rent drikkevann. Gjennom sporing av offentlige midler utfordres ansvarlige myndigheter på om midlene til vann- og sanitærprosjekter når fram. KN har vært med å hjelpe lokalsamfunn i Tanzania med å spore bruken av offentlige midler. Selv om dette ikke har vært problemfritt, resulterte det i forbedret vanntilgang. Foredrag av Dennis Allan (KN og Fredskorpset), Susanne Hyllestad (KN).
FOREDRAG: INNOVASJON OG GODE SANITÆRLØSNINGER
Tid: Kl 13.30 (Mezzaninen, på DogA)
Det har vært svært få resultater innen sanitær de siste 20-30 årene – fortsatt har 2,6 milliarder mennesker ikke tilgang til et verdig toalett. Foredraget vektlegger at internasjonal bistand bør gå sammen med entreprenører for å finne nye løsninger for fattige i urbane områder. En milliard beboere i urbane områder i Afrika og Asia lever blant egen  avføring, med alle de sykdommene og kostnadene det fører med seg. Foredrag av Karsten Gjefle (SuSan Design). Etter foredraget blir det omvisning på DogA-utstillingen ”Design without Borders”, som blant annet viser sanitærløsninger.
FILMVISNING OG DISKUSJON:
SANITÆRPROBLEMATIKK OG
BISTAND PÅ HAITI
Tid: Kl 19.00 (Mezzaninen, på DogA)
Det blir vist to filmer som på forskjellig måte belyser sanitærprobelmatikken på Haiti. Filmen ”Baseball in the Time of Cholera” (ca 30 min) følger en ung gutt som elsker livet og baseball. Samfunnet rammes imidlertid hardt av kolerasmitten som ble påført Haiti fra det internasjonale samfunnet. Den andre filmen: “Where Did The Money Go?” (ca 50 min) setter lys på den vedvarende mangelen på tilgang til rent vann og forbedrede sanitærforhold etter jordskjelvet på Haiti i 2010. Filmen retter et kritisk søkelys på bistandsarbeidet til flere utenlandske hjelpeorganisasjoner. Etter filmen blir det innledninger og diskusjon om FNs rolle i kolerautbruddet på Haiti.
SEMINAR: REN ENERGI? MENNESKERETTIGHETER OG NORSK BISTAND TIL VANNKRAFT
Tid: Tirsdag 16. oktober, kl 17:15 - 19:00
Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus (Universitetet i Oslo)
Vannkraft for enhver pris? Seminaret tar opp norsk støtte til vannkraft i Etiopia. I Etiopia er det en systematisk under-
trykking av personer og organisasjoner som kommer med ytringer mot utbygging av store kraftprosjekt så vel som andre utviklingsprosjekt. Bidrar norsk støtte til energisektoren til menneskerettighetsbrudd, eller kan Norge tvert i mot bidra til en bedring? Seminaret er en del av møteserien Ulandsseminaret.
HVA ER BLÅ OKTOBER?
En av syv mennesker i verden, hele 884 millioner, mangler tilgang til rent drikkevann. Tusenvis av barn dør hver dag av vannrelaterte sykdommer. Blå oktober er en årlig internasjonal kampanje for retten til vann og sanitær. Blå oktober mener at vann er et globalt fellesgode som må fordeles og forvaltes for både dagens og framtidens generasjoner.
Blå oktober vil at norske myndigheter fremmer retten til vann og sanitær, og sørger for oppfølging både nasjonalt og internasjonalt - for å sikre alles tilgang til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold. Les mer om våre krav til norske myndigheter på
www.blaoktober.no og følg oss på
www.facebook.com/blaoktober
Blå oktober samarbeider med Oslo dokumentarkino og Film fra Sør. Kampanjen får finansiell støtte fra Norad.

Loggført