Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 117 Smart strøm - lite smart for forbrukerne  (Lest 3652 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 24. September 2012, kl. 14:03

SMART STRØM - LITE SMART FOR FORBRUKERNE

Er det kostbare ”smart strøm”-systemet rett og slett en gigantisk feilinvestering?

Av Odd Handegård

”Smart strøm” – også en form for EU-tilpasning
Kraftbransjen har i flere år forberedt innføring av nye strømmålere i alle norske hus og hytter (innen 2017). Jeg har gått gjennom planene for disse målerne, som dels kalles ”Smart Strøm” og dels AMS (avansert måle- og styringssystem), uten å finne en eneste positiv egenskap ved dem  - for vanlige strømkunder. Målerne vil koste minst 10-15 milliarder og skal finansieres av deg og meg. Ettersom strømmålerne er uten interesse for husstandene i Norge, har kraftbransjen diktet opp en rekke ”fordeler” som skal bidra til at målerne blir akseptert.

* ”Smart Strøm” vil gi en bedre styring med forbruket - energien vil bli brukt mer effektivt.
* ”Smart Strøm” skal redusere strømregningen (tidligere statsråd Terje Riis-Johansen: ”En vidunderkur mot høye strømregninger”).
* Forsyningssikkerheten i landet vil bli bedre, og prisen skal bli korrekt.
* Norge og verden vil få klimagevinster.

Alt dette er selvfølgelig bare tull. Det som betyr noe for strømforbruket, har vi faktisk full kontroll på allerede i dag – i alle fall dersom man har et wattmeter til noen hundrelapper på kjøkkenet i tillegg til strømmåleren i gangen. Det som bestemmer strømprisen i et liberalisert  strømmarked, er en hær av såkalte tradere (spekulanter) som handler med strøm for å tjene penger, ikke for at strømprisen skal bli passe lav. Forbrukerne kan ikke påvirke strømprisen, uansett hva man gjør – ut over det vi allerede kan i dag. De som tror det er noe poeng å vaske klær om natta, skru av varmtvannsberederen om dagen eller å bytte strømleverandør to ganger i uka, kan gjøre det også i dag, men de færreste gidder. Det har bl.a. sammenheng med at den fleksible vannkrafta vår, har så små prisforskjeller mellom dag og natt. - Men betyr dette at det kostbare ”Smart Strøm”-systemet rett og slett er et bedrag og en gigantisk feilinvestering?

Vår framtidige energiforvaltning
Sett fra strømkundenes ståsted er svaret ja, men ut fra bransjens  ”logikk”, har de nye målerne likevel en egen merkelig begrunnelse. For å begripe dette, må man forstå hvordan kraftselskapene har tenkt å organisere vår framtidige energiforvaltning. Det kan man faktisk bli litt skremt av. Utgangspunktet er bransjens ønske om å tilpasse norsk energiforvaltning i enda større grad til EUs prinsipper om fri import og eksport av varer i EØS-området (der ”Smart Strøm”-målerne allerede er i ferd med å bli innført). I et slikt system, der kraftbransjen og ”markedet” har kontrollen, vil det ikke lenger være slik at norske husstander skal få det meste av sin strømforsyning fra norsk vannkraft. Vannkrafta – mye mer enn vårt overskudd - skal i stedet eksporteres. Fire-fem nye eksportkabler til EU er under planlegging til en total kostnad på godt over 100 milliarder (inkludert nødvendig oppgradering av innenlandsnettet). Også dette skal i stor grad finansieres av norske forbrukere. Det er denne absurde situasjonen de ”smarte” strømmålerne skal takle. – Og IT- og elektronikkbransjen kan ikke styre utålmodigheten mens de venter på de feite kontraktene.

Planlegging for et ønsket kaos
Systemet skal altså håndtere strømspekulanter i et liberalisert energimarked, ikke 2.2 mill. norske hus og mange hytter (som egentlig bare trenger litt ved og den vannkrafta vi har så rikelig av). Den framtidige energisituasjonen i Norge skal imidlertid bli et vesentlig mer kaotisk system, der norsk vannkraft skal utgjøre en stadig mindre del, og der betydelige deler av energiforsyningen skal baseres på den ustabile og lite fleksible energien som finnes ellers i Europa: Kjernekraft, vindkraft, kullkraft, konvertert olje/gass fra gasskraftverk i Tyskland, i tillegg til ustabil småkraft og vindkraft fra Norge. Et slikt kaos trenger altså nye strømmålere for at nettselskapene skal kunne beholde litt av oversikten over forbruket av den sprikende energien og de spekulantene som ønsker å dominere markedet.
Den løsningen som egentlig trengs, er mye enklere: Vi bør rett og slett droppe videre kabelbygging til EU, og opprettholde et system som ikke er fullkomment, men som fungerer vesentlig bedre enn det som ligger på tegnebrettet.

Konspirasjonsteori?
Er avsnittene ovenfor uttrykk for en håpløs konspirasjonsteori som tillegger bransjen andre motiver og målsetninger enn den egentlig har? Dersom vi ser gjennom nettsidene til kraftselskapenes fellesorganisasjon, Energi Norge, vil et slikt inntrykk være nærliggende. Disse fyldige nettsidene har ikke ett ord om EU-tilpasningen og endringene i norsk energisektor. Går man til andre nettsider, er EU-tilpasningen selve utgangspunktet: ”Det har jevnt over vært bred støtte fra bransjeorganisasjonene om behovet for å tilpasse seg til de standardiseringsprosessene som pågår i Europa” (NVE i høringsnotatet om ”Smart Strøm”). ”I Europa satses det tungt på ”Smart Strøm”... EU har engasjert seg tungt i visjonen om et integrert europeisk energimarked.... Det er viktig å ha et europeisk perspektiv når man tenker på ”Smart Strøm”. (Norsk Elektroteknisk Komité, NEK).

Datatilsynet også litt interessert
Nå er det naturligvis også i ferd med å komme andre motforestillinger mot ”Smart Strøm”-målerne. Det viser seg at systemet har betydelige tekniske svakheter, som gjør dem sårbare både for sabotasje og cyber-angrep. Og Datatilsynet har sterke motforestillinger knyttet til registreringen av persondata. En av fagdirektørene i Datatilsynet er bekymret for at det skal være mulig å lese av når en husstand er på ferie, når folk sover og når de er våkne, når de bruker TV og hvor ofte de bruker vaskemaskinen osv. Dataene vil også røpe om det i det hele tatt bor noen i huset. Det kan både politiet, skatteetaten og NAV være interessert i å vite (Teknisk Ukeblad). Det er vel mulig at Erna Solberg igjen må bruke partipisken i Høyre dersom motforestillingene blir for brysomme – jeg minner om Stortingets behandling av Datalagringsdirektivet.
Men i alle fall: Saken om ”Smart Strøm”, til – foreløpig – 10-15 milliarder i form av årlige avgifter i svært lang tid, har hittil kun vært behandlet av Olje- og energidepartementet, og vært holdt langt unna Stortinget. Det er nok behov for en offentlig debatt – som bør ende som sak i Stortinget

Loggført