Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Spørsmål fra ESA til Norge om vanndirektivet og vannkraft  (Lest 12733 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 14. Mars 2012, kl. 12:24


http://www.vannportalen.no/fagom.aspx?m=31769&amid=3573487

Spørsmål fra ESA til Norge om vanndirektivet og vannkraft.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har sendt brev til norske myndigheter v/Miljøverndepartementet, med kommentarer og spørsmål om gjennomføringen av vanndirektivet i vannforekomster som er utbygde for vannkraftproduksjon.
Bakgrunnen for brevet er at ESA i 2011 mottok en klage fra Landssammenslutninga for vasskraftkommunar (LVK) og flere naturvern- og friluftslivsorganisasjonene i Norge. Ifølge klagerne er Norges praksis i arbeidet med vannforvaltningsplanene i strid med Vanndirektivet, fordi de oppfatter det slik at miljømålene i henhold til direktivet må være styrende for påfølgende vilkårsrevisjoner og ikke avhenger av forutgående vedtak etter nasjonal lovverk.

I brevet ber ESA om presiseringer ift det norske regelverket. Spørsmålene fra ESA er bl.a. knyttet til de
norske ordningene med standardvilkår og vilkårsrevisjoner for vannkraft, til vannressurslovens bestemmelser om omgjøring av konsesjoner (§28) og forholdet til eldre tiltak (§66), samt forvaltningens rett til å omgjøre vedtak når allmenne hensyn tilsier det. ESA inviterer den norske regjeringen til å besvare spørsmålene, oppklare misforståelser og gi utfyllende opplysninger. Miljøverndepartementet i samråd med Olje- og energidepartementet vil forberede Norges svar som skal sendes i april.

 
       
    * Les hele brevet fra ESA her.
   
    * Les klagen fra LVK og natur- og friluftsorganisasjonene her.

(13.03.2012)

Loggført