Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 109 Grasrotopprør i Hellas  (Lest 3645 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 5. Mars 2012, kl. 19:11

GRASROTOPPRØR I HELLAS MOT SJOKKTERAPI

EU, Det internasjonale pengefond (IMF, inkludert Norge) og Den Europeiske Sentralbanken (ESB) gir lån til private banker til 1% rente. Det stilles ingen betingelser til lånene, men det er meningen at bankene blant annet skal kjøpe greske statsobligasjoner, der renten er forventet å bli høy. EU, IMF og ESB stiller imidlertid krav til Hellas for de lånene som gis til bankene. Et av kravene er at offentlige eiendommer, selskaper og tjenester, så som vann, avløp og renovasjon skal selges på et åpent internasjonalt marked.
 
For to uker siden ratifiserte det greske parlamentet Memorandum 2, som blant annet omfatter salg av Thessalonikis vannverk EYATH. Regjeringen ønsker å få fart på prosessen, så den har bedt pressen støtte opp om  privatiseringene. Det dukker derfor stadig opp artikler som lovpriser privatiseringen og hvordan den skal hjelpe landet ut av gjeldskrisen.

Prisen på EYATH er vurdert til 50 millioner euro, i underkant av 400 millioner kroner, mens statsgjelden er på 400 milliarder euro, ca. 3 tusen milliarder kroner (12 nuller). Regjeringen vil ha selskapet solgt innen september, slik at budrunden bør være unnagjort i mai.

Den dagen de økonomiske rådgiverne besøkte EYATH for å vurdere prisen på vannverket, okkuperte et grasrotinitiativ – Initiativ 136 – hovedkontoret.

Innbyggere i Thessaloniki sammen med fagorganiserte ved EYATH har dannet Initiativ 136, som går ut på at vannverket skal kjøpes av abonnentene. Slik vil de sikre at det forblir i fellesskapet. 136 euro er beløpet hver husholdning anslagsvis må betale for vannverket.

Første skritt er å forsøke å få stoppet salget. Om man ikke greier det, er målet å vinne budrunden mot de internasjonale investorene, slik at abonnentene kan overta kontrollen.

Planen er å opprette 16 lokale samvirker basert på abonnentenes deltakelse. Samvirkene skal være andelseiere i et nytt selskap som vil kreve overtakelse av EYATH. Hver av de 370.000 husholdningene betaler 136 euro, som garanterer deres deltakelse i beslutningsprosessen.

Andelene skal ikke kunne overføres til andre.
En husholdning/en vannmåler = en stemme.

De første samvirkene er allerede etablert.

En undersøkelse viser at 75% av dem som kjenner til Initiativ 136 støtter det. Det får også oppslutning fra alle ordførerne og kommunestyrene i Thessaloniki. Initiativet tjener på den utbredte misnøyen med det politiske systemet og at alternativer skapt nedenfra har stor folkelig støtte.

Kampen vil allikevel bli krevende med både regjeringen og pressen som motstandere. Men det verste er å måtte kjempe mot folks frykt, kynisme og resignasjon!

Grekerne opplever at økonomi, lønninger og sosiale rettigheter er under et kolossalt angrep. Store deler av befolkningen er drevet ut i alvorlig fattigdom med en økonomisk usikkerhet uten lys i tunnelen.

”Det er derfor en utfordring å skulle overbevise folk om at, hvis det er noe vi må redde og beskytte i denne katastrofen, så er det vannet!  Men det er vi forpliktet til.”  (Theodoros Karyotis, Initiativ 136)Loggført