Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Visste du at:  (Lest 4473 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 12. Januar 2012, kl. 21:35


Visste du at:


EUs tjenestedirektiv, som Stortinget vedtok i 2009, sier at de tjenester som kan kalles økonomiske, skal konkurranseutsettes.


En av disse ´økonomiske´ tjenestene handler om vann. Inklusive vårt drikkevann!!!


Høyesterett har gjennom domsavsigelser gjort det klart at vannforsyning ikke er et allmennyttig formål.


Ja, du leste riktig!!! Å drikke vann, for ikke å si rent vann, er ikke et allmennyttig formål!


Dette innbærer blant annet at transnasjonale selskaper ifølge EØS-avtalen kan forlange konkurranseutsetting, dvs. privatisering av våre vannressurser.


Hva blir det neste ikke-allmennyttige formål? Luft? At vi må betale for hvert åndedrag!?


Loven er ikke endelig vedtatt før Stortinget har behandlet den nok en gang.


Er du enig? Hvis ikke, protester!


Pr. d.d. er det 2.280 underskrifter på www.reddvannet.no


Vil du vite mer?


KONTAKT:
VANNBEVEGELSEN
Buerstranda 6
3234 Sandefjord
www.vannbevegelsen.no
watermov@online.no

Loggført