Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Tirsdag 10. januar kl. 10.00 Stortinget!  (Lest 3943 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 9. Januar 2012, kl. 15:20


Tirsdag kl. 10.00 skal Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg opp i Stortinget.
Det er mulig å følge debatten på nett-TV:
 
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Dagsorden/
 
 
Dagsorden
Storting tirsdag den 10. januar 2012 kl. 10:00
1. Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
(Innst. 133 L (2011-2012), jf. Prop. 136 L (2010-2011))

Loggført