Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Privat vannverk, Mattilsynet nekter godkjenning  (Lest 11125 ganger) Skriv ut

1 B


Rune Alm  Onsdag 30. November 2011, kl. 11:30

Hei, drifter et privat vannverk med 200 abbonementer som kommunen sikler på.
Har to borehull og et UV anlegg. Gammel vannforsyning er i drift som nødvann.
Kommunen har tatt utvidete vannprøver i 10 år uten å finne noe som helst hverken i råvann eller behandlet vann.
Vannverket er organisert som et DA der alle har andeler så det er ingen som sitter på toppen og tjener penger på dette.

Men til hovedproblemet:
Mattilsynet nekter å godkjenne vannverket. Vi har holdt på i 5 år med godkjenningsprosessen og mente vi var i boks for 3 år siden. Men gang på gang etterspør Mattilsynet mere dokumentasjon. Deretter leverer vi den dokumentasjonen og regner med at det skal være i orden, bare for å få et nytt brev med krav om ny dokumentasjon. De krevde en bedre Risikoanalyse, de spurte i et møte om vi har planer på hva vi skal gjøre hvis et fly krasjlander i vannkummen. Vi begynte nesten å le, bare for å oppdage at de mente dette på alvor og krevde denne dokumentasjonen. Det siste de krever er å finne opprinnelsen til vannet. Det er som sagt to borehull på 90 meters dyp i fjellfoten og hele fjellet er kalksteinsfjell der det er helt umulig å fastslå hvor det egentlig kommer fra. At vannprøver tatt av kommunen (vi ville ha en tredjepart til å gjøre dette) ikke har funnet noe som helst på 10 år velger de å se bort fra.
Det virker som om Mattilsynet her har en skult agenda sammen med kommunen på å ikke godkjenne dette anlegget for at kommunen skal kunne overta dette selv.

Selv mener vi at vi godt kan levere vann til kommunen for selvkost, men vi vil ha vannverket privat for å sikre det mot ettertiden slik at ikke kommunen selger det ut til en privat aktør som skal tjene penger på dette.

Er det noen som har lignende erfaringer?

Loggført


Martin  Onsdag 4. Januar 2012, kl. 11:22

Ser ut som om dere er ofre for 11. september, bokstavelig talt. Det voldsomme fokuset på terrorisme i etterkant av denne hendelsen ga ringvirkninger til all infrastruktur og ga opphav til nye lover og regler om oppgraderings- og sikringstiltak i alle anlegg i vesten - derunder Nye Oset Vannrenseanlegg i Oslo, et gigantanlegg som mange mener er fullstendig overdimensjonert i forhold til vårt rene, norske råvann (selv om det ikke er hold for å påstå at dette er eneste årsak til at anlegget ble som det ble).

Det er selvfølgelig mulig at kommunen deres, staten og eller store politiske partier med økonomisk-liberale interesser forsøker å utnytte denne situasjonen for å få kloa i vannet, men det blir jo påstand mot påstand.

Det som kanskje kunne være interessant å vite for dere hva slags plan kommunen deres (som formodentlig har sitt eget drikkevannsanlegg) har for å avverge terrorisme og forurensning (hvis de i det hele tatt har noen). En kan jo ikke forlange at dere, som et lite, privat anlegg har bedre sikringstiltak enn selve kommunen har? Eller...?

Når det gjelder erfaringer med drift av private andelslag for drikkevann er det nok ikke så mange som har det her på berget, men i USA er det relativt vanlig. Mulig det hadde gått an å innhente noen erfaringer derfra.

Loggført


Rune Alm  Fredag 6. Januar 2012, kl. 21:03

Hovedproblemet her er nok at i møte med dem er alt i orden, de må bare ha klarlagt en ting før godkjenning. Denne tingen ordner vi og dokumenterer og regner med at nå skal det være i orden. Deretter kommer et nytt brev der de etterspør dokumentasjon på noe helt annet, gjerne noe vi har vært gjennom før og som da var godtatt. Så dokumenterer vi dette på nytt som blir godtatt, men så etterspør de en helt annen ting på nytt. Dette går rundt og rundt og vi kommer aldri i mål. Prosessen har tatt 5 år nå, men stadig kommer det krav om ny dokumentasjon før de kan godkjenne. Vi er på tur til å gi opp nå, det virker som om det er politikk i det nå.
Kommunen har heller ikke et eneste av sine vannverk godkjent enda.

Loggført


Trude  Onsdag 20. Februar 2013, kl. 14:11

HOLD UT! IKKE GI OPP!
De neste generasjoner vil takke dere.

Trude

Loggført


Rolf  Lørdag 21. September 2013, kl. 10:03

Jeg har litt erfaring med dette da jeg drifter ett vannverk som er på størrelse med det dere har.
Vi har fått godkjenning av Mattilsynet som gir oss rett til å levere drikkevann til våre abonnenter. Her har faktisk kommunen en 300 mm vannledning liggende parallelt med vår hovedvannledning. De problemene vi har hatt er ikke med Mattilsynet, men kommunen som ved flere anledninger har prøvd å få overtatt vårt vannverk med tvang, uten økonomisk kompensasjon, men med store utlegg for våre abonnenter i form av tilknytningsavgifter og div..

Har dere utarbeidet ROS-analyse på egenhånd eller har dere fått hjelp til dette arbeidet? Min erfaring er at det er lettere å få gjennomslag med en ROS utarbeidet av en utenforstående konsulent.
I en slik analyse skal det belyses hvor stor sannsynlighet det er for at de forskjellige hendelser kan oppstå. I tilfellet med flystyrt i vannkummen deres ser jeg på som veldig lite sannsynlig, selv om jeg ikke vet hvor den ligger i forhold til f.eks. en flyplass..
En grunnvannsbrønn er jo regnet blant den sikreste kilden til rent drikkevann, så her skjønner jeg ikke helt hva tilsynet har å bemerke så lenge dere kan vise til rene prøver og godkjente barrierer.
De kan godkjenne en slik brønn uten desinfisering om forholdene tilsier det, men dere har jo en barriere i form av UV, så da er det uforståelig at de ikke vil godkjenne dette punkt.

Sakset fra §14 i Drikkevannsforskriften:

Mattilsynet kan, så fremt det kan vises at summen av virkningen av beskyttelse av vannkilden og forholdene i grunnen til sammen er hygienisk betryggende, i den enkelte sak bestemme at vann fra grunnvannskilde ikke behøver desinfiseres eller behandles som nevnt.

Lykke til videre, og ikke gi opp.

Loggført