Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 4 - Mar. 2004  (Lest 2588 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 13:48

Tema: Hvorfor dårlig drikkevann?
Kommersialisering under dekke av miljøkrav.

Klipp: Kravene fra EU’s Vanndirektiv og den politikken regjeringen legger opp til for fremtidig vannforsyning, går under navn av miljøhensyn og sikkerhet. Kravene til beskyttelse av drikkevannskilder og renseanlegg for vannforsyningen, legger imidlertid et press på små vannforsyningsanlegg, som både gir en forholdsmessig stor økonomisk belastning i forhold til antallet abon-nenter, men også i forhold til faren for forurensning...

Loggført