Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Pensjonsfondet på dypt vann  (Lest 4140 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 7. September 2011, kl. 12:10


FIVAS PRESSEMELDING
7. september 2011
Pensjonsfondet på dypt vann
Statens pensjonfond Utland er verdens største statseide fond. En ny rapport fra Foreningen for
internasjonale vannstudier (FIVAS) viser at fondet har plassert milliarder av kroner i selskaper
involvert i noen av verdens verste damprosjekter.
Tvangsflytting og tapte livsgrunnlag, tap av biologisk mangfold, klimagassutslipp fra reservoarer, og
annen miljøskade er blant konsekvensene i flere utbygginger som omtales i rapporten.
Utbygging av Belo Monte-dammen i Amazonas vil føre til tvangsflytting av inntil 40.000 mennesker
og klimagassutslipp som er fire ganger høyere enn et tilsvarende kraftverk som er basert på fossilt
brensel. Her har Pensjonsfondet investert over 5 milliarder kroner i selskaper Andritz, Iberdrola og
Alstom.
I India har Pensjonsfondet investert i det indiske selskapet National Hydropower Corporation (NHPC)
som er utbygger av Subansiri-dammen i nordøst India. Her vil dammen føre til oversvømmelser 47
kilometer oppstrøms i elven og påvirke 4.000 hektar skog.
”NHPC står bak en lang rekke damprosjekter med forferdelige miljø- og sosiale konsekvenser,” sier
Himanshu Thakkar, koordinator for den indiske organisasjonen South Asia Network on Dams, Rivers
and People (SANDRP).
Rapporten påpeker at disse selskapenes medvirkning til alvorlig miljøskade har tilsynelatende ikke
vært prioritert i fondets etiske arbeid. Manglende åpenhet rundet fondets eierskapsutøvelse gjør det
svært vanskelig i å ha innsyn i hva som prioriteres. ”Det er skremmende at det er så lite innsyn i
Pensjonsfondet når fondet forvaltes på vegne av det norske folk og deres verdier,” sier Silje Kjørberg
Hernes, rapportens forfatter.
Rapporten anbefaler at det etiske arbeidet må i større grad omfatte selskaper som medvirker til alvorlig
miljøskade, inklusiv de som leverer materiell til ødeleggende damprosjekter. Rapporten oppmuntrer
også til mye større bruk av den såkalte ”observasjonslisten” hvor selskaper er satt under observasjon i
påvente av en forbedret adferd.
Rapportens funn blir lansert i dag på et seminar, med deltagelse fra Finansdepartementet, Etikkrådet,
Stortingets finanskomité og en rekke andre organisasjoner (se vedlegg).
For mer informasjon:
Silje Hernes, rapportens forfatter og styreleder i Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS),
tlf 416 17 616
Andrew Preston, daglig leder i FIVAS, tlf 22 98 93 25 eller 48 14 08 49
www.fivas.org

Loggført