Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Proposisjonen om vann og avløp kom idag 24.06.11  (Lest 4475 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Fredag 24. Juni 2011, kl. 13:53


Det blir ingen ferie likevel...... Proposisjonen om vann og avløp kom idag.

Proposisjoner til Stortinget

Prop. 136 L (2010–2011)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
[24.06.2011]

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-136-l-20102011.html?id=649366

Loggført