Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Opprop - skriv under!  (Lest 4092 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 23. Juni 2011, kl. 17:37


Oppropet ligger på http://reddvannet.no/opprop/

SKRIV UNDER!


Til Det norske Stortinget

Vann er et fellesgode, ikke en vare!

Revisjon av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter åpner for konkurranseutsetting og gjør vann til en vare og en økonomisk  tjeneste.

Konkurranseutsetting og kommersialisering kan unngås ved å lovfeste abonnentenes rett til eierskap.

Vi ønsker ikke konkurranseutsetting!

Vann og avløp skal ikke kunne kommersialiseres!

Vann er ingen vare!

Loggført