Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Hurra! Borgerinitiativ i Porsgrunn  (Lest 3969 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 23. Juni 2011, kl. 15:37


FREDAG 17.06.2011:
 
En noe overumplet ansatt i skranken på servicetorget til Porsgrunn kommune forstår etter 2-3 gjennomganger hva som er i ferd med å skje:
 
Noen har samlet over 300 underskrifter gjennom kommunens tilbud om å benytte e-initiativ for å få tatt opp saker i bystyret. Historie skapes! Og visjonen om et mer demokratisk lokalsamfunn får styrke.
 
Etter å ha spurt de som leverte initiativet 2-3 ganger om hva hun skulle gjøre, i tillegg til et par telefoner, ser det ut til at den ansatte får tatt grep.
 
De som har samlet underskrifter, både på nettet og manuelt ved å bruke mange timer i Porsgrunn gågater, er en smule bekymret for hvordan det skal gå med arbeidet deres. Og ber om underskrift med dato på, som bekreftelse på innlevering. 3-måneders-fristen for innlevering er dagen etter...så best å sikre seg dokumentasjon.
 
Innen 6 måneder må bystyret ta opp saken. Det dreier seg om innbyggernes kontroll på sitt eget drikkevann og en ny lov på Stortinget som åpner for kommersialisering. Men initiativtakerne til e-initiativet, Miljøpartiet de Grønne, i samarbeid med Vannbevegelsen.no, har funnet en mulighet for å sikre vannet i befolkningens hender. Og de vil at bystyret skal vurdere dette alternativet. Eller i hvertfall ta et eller annet grep.
 
...Fornøyde over å være i havn, dog noe urolige for om dette går i orden, forlater de servicetorget.
 
På internettet 2 dager senere, er plutselig alle e-initiativa til Porsgrunn kommune vekk. Både dette nye om "vannet vårt" og det 6 mnd gamle om at SFO-ene i Porsgrunn burde åpne 6.30 om morran. Hva har skjedd? It-sjefen i kommunen vil få noen ganske ivrige "Grønne" på døra, med klar beskjed om å finne ut av dette!   Med håp om teknologisk oppklaring og rask nett-vei til bystyret:
 
Endre Løwe
Miljøpartiet De Grønne Porsgrunn

Loggført