Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 86 Bot til Statnett  (Lest 3532 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 10. Mars 2011, kl. 16:24

Statnett har fått 30 millioner kroner i straffegebyr for brudd på to av tre kabel som overfører strøm til Sverige.

Hvem ilegger boten?
Hvorfor ilegges den?
Hvem betaler boten?


....

Egentlig er det EU-kommisjonen som ilegger boten. Men i motsetning til for eksempel Flyplassdirektivet, fikk Norge tillatelse til å la NVE utstede bøter på vegne av Kommisjonen. Noe annet ville vært suverenitetsavståelse og kreve endring av Grunnloven. Ingen andre enn den norske stat kan gi bøter i Norge.

Hvorfor ilegges boten
.....

Feilen førte ikke til avbrudd i strømforsyningen, men hadde konsekvenser for det nordiske kraftmarkedet!

....

Hvem betaler?
Hvem betaler boten på 30 millioner kroner, som ilegges Statnett? Er det konsernsjef Auke Lont (boten utgjør ca. 3 års lønn)? Eller er det eieren, Olje og energideparte-mentet? Tro om igjen. Det er du og jeg som betaler. Boten blir ført som kostnad i regnskapet og lagt på nettavgiften.

NVEs vedtak om bøtelegging kan påklages innen tre uker.
Ja, la oss gjøre det!
Til slutt minner vi om at det vi erfarer med strømprisene i dag, bare er en forsmak på hva vi vil oppleve med prisen på drikkevannet, hvis

Lov om kommunalt eigarskap og kommunale
vass- og avløpsgebyr  blir vedtatt i neste måned!

Lovforslaget må stoppes NÅ.

Eksporten av vann er allerede begynt….


Loggført