Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Worldwide Water Conspiracy  (Lest 2253 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 14. Desember 2010, kl. 16:45


I disse filmene (som vises på youtube) kommer det blant annet frem at det kjøpes områder i USA, der man vet at det finnes grunnvann. Både innsjøer og grunnvann pumpes over i enorme sekker som slepes med båt til utlandet. Noe skal forsyne områder som får vannmangel i Kina grunnet Trekløfterdemningen.

I Norge er det også mulig å kjøpe områder med vann. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon for tapping av vann, driver imidlertid ingen kontroll over tappingen.


Worldwide Water Conspiracy

Conspiracy Theory with Gov. Jesse Ventura "Worldwide Water Conspiracy pt1".avi

http://www.youtube.com/watch?v=5ADf4-02BRM <<< Click on to open

Conspiracy Theory with Gov. Jesse Ventura "Worldwide Water Conspiracy"pt2.avi

http://www.youtube.com/watch?v=xwRCOMRgxZw <<< Click on to open

Conspiracy Theory with Gov. Jesse Ventura "Worldwide Water Conspiracy"pt3.avi

http://www.youtube.com/watch?v=q8vONKHCS_Q <<< Click on to open

Loggført