Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Årets julegave  (Lest 32329 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 30. November 2010, kl. 17:46

Tjene hverandre - ikke tjene på andre

      

Forfatter:    Roalkvam, Gunnar M.
Språk:    Bokmål
Sider:    197
Innbinding:    Innbundet
Pris: kr.    200,- inkl.porto
Forlag Wigestrand   
   Den praktiske nytten som samvirkeorganisasjoner har gitt millioner av medlemmer jorda rundt, er av stor betydning. De målbare resultatene av det organiserte samarbeidet er imponerende. Likevel er det blant folk flest en mangelfull kunnskap og forståelse for samvirkets egenart og muligheter som en demokratisk organisert driftsform. De ideologiske og sosiale sider ved samvirkeformen har vært lite framme i debatter om politikk og næringsliv. Det er imidlertid et faktum at dagens samvirkeorganisasjoner kan plasseres inn i en lang idéhistorisk tradisjon, bygd på tanker om selvhjelp, solidaritet, frihet og likeverd. Denne boka retter seg mot samfunnsengasjerte mennesker, og i særlig grad til medlemmer innen samvirkeorganisasjonene. Formålet med boka er å gi en introduksjon til samvirkets ideologiske historie, å presentere de grunnleggende samvirkeprinsipper og verdier, samt gi en enkel framstilling av samvirkemangfoldet i et internasjonalt perspektiv. Dessuten ser forfatteren nærmere på de erfaringer vi har med samvirke i Norge og gir leserne mer kunnskap om de positive mulighetene som ligger i samvirkealternativet, men også om de utfordringer som en demokratisk eierform gir.


BØKER KAN BESTILLES FRA       www.gunnar@roalkvam.no eller tlf. 41311083Loggført