Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 78 Forbudt å sanke regnvann  (Lest 6622 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 15. September 2010, kl. 20:59


Forbud mot egen brønn og å sanke regnvann
Vannaktivister over hele verden har brukt kommersiali-seringen av vannforsyningen i Cochabamba (Bolivia) som et skrekkens eksempel. Man måtte betale for å hente vann fra egen brønn og for å samle regnvann. Byen var lenge alene om så ekstreme forhold.


Begrunnelsen fra selskapet som drev vannforsyningen i Cochabamba, gjorde imidlertid at Vannbevegelsen tidlig advarte mot at vi kunne få lignende betingelser. Den gang, i 2003, ble vi ledd ut. Men fire år senere foreslo assisterende fylkeslege i Hordaland, Svein Hindal, å forby egne brønner.  Hans begrunnelse var at vannet i brønnene kan være helseskadelig. Det er tilsynelatende en rasjonell begrunnelse.


Kvalitetskrav i kommersialiseringsøyemed
Vi har i tidligere Vannposter skrevet om hvordan kvalitetskrav brukes i kommersialiseringsøyemed. Krav til en bestemt kvalitet på vannet ble innført i Norge gjennom EUs Drikkevannsdirektivet. EU har også gjennomført en undersøkelse, der transnasjonale selskaper kommer med innspill til krav om rensemetoder.

I Norge er Folkehelseinstituttet, som feilaktig blir omtalt som ’myndighetene’, en sterk pådriver for bestemte krav til rensing. Folkehelseinstituttet bedriver også en utstrakt skremselspropaganda om urent drikkevann og faren ved å drikke av fjellbekker og lignende. Det hevdes også at det er befolkningen som krever bedre og sikrere vannforsyning.


Betaling for bruk av egen brønn
Om man ikke skulle få overbevist lettlurte politikere til å forby brønner, ligger det imidlertid en mulighet i Vanndirektivet for å kreve betaling for bruk av egen brønn.

Begrunnelsen vil kunne bli som følger:

Norge er delt inn i nedbørsfelt. Et nedbørsfelt omfatter alt tilsig av vann i et område. Det vil si innsjøer, elver,  bekker, grunnvann (inkludert brønner), myrer og regnvann.

Et selskap som leverer drikkevann i nedbørsfeltet vil kunne hevde at folk som henter vann fra egen brønn, tar vann fra selskapet. Det samme vil gjelde sanking av regnvann.

Det høres usannsynlig ut at vi skulle få slike tilstander. Men det var som nevnt, et faktum i Cochabamba. Og nå har flere stater i USA (Utah, Washington og Colorado)  innført generelle eller lokale forbud mot å sanke regnvann.

Det er på tide å få omorganisert de offentlige vannverkene til samvirker eid av abonnentene, for å unngå amerikanske tilstander.

 
Loggført