Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 77 "Rent vann" - et damoklessverd  (Lest 3807 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 15. September 2010, kl. 20:49


”Vannet vi drikker skal være trygt.”
Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå tøffere virkemidler overfor vannverk som bryter regelverket, sier statssekretær Robin Kåss.

Høyere vannavgift
Nyhetene fokuserer igjen på dårlig drikkevann. Helse- og omsorgsdepartementet er bekymret for at nordmenn, som fra naturens side har verdens reneste ferskvann, ikke får levert rent nok vann i springen.

Årsaken skal være at drikkevannet hentes fra overflatevann (ikke grunnvann) og derfor trenger UV-bestråling og at rørene ikke skiftes ut ofte nok, noe som kan føre til at kloakk trenger inn i vannrørene.

Skal man ta dette alvorlig, er det altså farlig å svelge vann når man bader i ferskvann eller skyller ansiktet i en fjellbekk. Ja, vi er gjennom år blitt fortalt av Folkehelseinstituttet at vi ikke skal drikke vann direkte fra naturen. Og vi får høre at brønnvann kan være skadelig. En ass. kommunelege har foreslått at det må bli forbud mot egen brønn, til tross for at mange brønner nettopp er grunnvann. En turisthytte på fjellet har oppslag om at dusjing skjer på eget ansvar, fordi vannet ikke er renset.
Og hvorfor fortsetter man å legge vann- og kloakkledninger i samme grøft, hvis det er så forferdelig farlig med lekkasjer?

Det er på tide å få øynene opp for motsigelsene, inkonsekvensen og hensiktene som ligger til grunn for propagandaen.


”Nødvendige tiltak og tilfredsstillende kvalitet”
Hva er ”nødvendige tiltak” og ”tilfredsstillende kvalitet”, som Drikkevannsforskriften krever? Det er ikke spesifisert. Men Mattilsynet, som har tatt over ansvaret for kontrollen av vannverkene, har vært på en lærerunde hos diverse vannverk. Man er deretter kommet frem til at det sikreste er UV-bestråling. Ethvert vannverk som ikke ønsker kritikk for uansvarlighet bør derfor raskest mulig installere UV-anlegg.


”Nødvendige tiltak” er imidlertid ikke utskifting av asbestrør, til tross for mistanke om overhyppighet av kreft i områder med slike rør. Ifølge Folkehelseinstituttet er det for lite oksydanter i vannet til at det kan bevises at rørene er kreftfremkallende.


Vil ha høyere vannavgift
Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er ønsket om å holde vannavgiften lav ingen god grunn til ikke å innføre ”nødvendige tiltak”. Siden det er abonnentene som betaler kostnadene er det ingen grunn for kommunestyrene til ikke å skifte rør.

Vi har en forholdsvis lav vannavgift i Norge, slik vi tidligere hadde lave strømpriser. Begge deler skyldes rikelig tilgang på vann - og på rent vann. Omfattende rensetiltak og lange rørstrekk er kostbart. Men det er ikke dyrere enn at vannverksjefen i Nedre Romerike Vannverk kunne holde seg med farm i Afrika, uten at noen reagerte på at vannavgiften var for høy. I Vestfold har ingen reagert på investeringen i hovedvannledning til 500 millioner kroner. Hva er så grunnen til at vannavgiften bør økes?

NRK minner oss om giardia-smitten i Bergen for 6 år siden.  Underforstått kunne den vært unngått om kommunen ikke hadde vært så engstelig for å sette opp vannavgiften.

Nyhetsoppleseren forteller at flere enn 6.000 mennesker ble syke den gangen. Som Vannbevegelsen flere ganger har påpekt var det 905 personer som fikk magesjau, ikke 6.000. Og renseanlegget hadde ingen ting med saken å gjøre, selv om vannverket brukte hendelsen til å få fart på UV-anlegget i Svartediket. Smittekilden ble aldri funnet.”Prisen skal gjenspeile vannets verdi”
EU-kommisjonen ønsker økt vannpris. ”Prisen skal gjenspeile vannets verdi.” Allerede i 2003 begynte Erna Solberg å sysle med slike tanker, da hun bestilte en utredning fra SINTEF om rammefinansiering av vannledningene etter mønster fra strømnettet.  Utfordringen ble å forklare prisstigningen det nye systemet ville medføre. SINTEF rådet regjeringen til å fokusere på dårlig drikkevann. Hvis befolkningen får den oppfatning at drikkevannet ikke har god nok kvalitet, og kanskje til og med er helseskadelig, vil man gladelig betale mer for renere vann. To dager etter at rapporten ble levert Regional- og kommunaldepartementet var Folkehelse-instituttet klar med en rapport om dårlig drikkevann. Den fikk stor oppmerksomhet i mediene. SINTEF-utredningen var det bare Vannbevegelsen som kommenterte. Nå har den rød-grønne regjeringen tatt opp stafettpinnen etter Erna Solberg.

Hvis det er folkehelsen som er viktig for myndighetene, bør man undersøke konsekvensene av UV-bestråling, skifte asbestrørene (for sikkerhets skyld), og ikke koble sammen vannverk til større enheter enn at bare et fåtall mennesker risikerer å få magesjau om uhellet skulle være ute.

Og fri oss fra å pakke høyere pris på vannet inn i helse og omsorg.Loggført