Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 75 Renovasjon - et eksempel  (Lest 3689 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 19. August 2010, kl. 12:50

Renovasjon
Vi har tidligere vist til strømforsyningen, for å advare om hva som kan skje med vannet, om vi ikke er påpasselige. Saken nedenfor dreier seg om renovasjon. Men den er også en parallell til vannforsyningen.

Konkurranseutsetting
Da Bystyret i Sandefjord etter konkurranseutsetting vedtok å overlate renovasjonen til Ragn Sells var begrunnelsen at kommunen ville spare 2 millioner kroner pr. år. Underforstått ville kommunen få 2 mill. til andre oppgaver. Men det er ikke tilfellet.

Renovasjon, liksom vann og avløp, belastes i sin helhet abonnentene. Kommuneøkonomien blir hverken verre eller bedre av lave eller høye VAR-avgifter. Abonnentene sparte 2 milioner i året. Det høres mye ut, men tilsvarer ca. 50 kr. pr. person eller under 50 øre dagen pr. husholdning.

Kryssubsidiering
Ragn Selles er et transnasjonalt selskap. Fordi det er så stort og opererer i flere land, kan selskapet presse prisen ned for den første kontraktsperioden. Det er alminnelig blant slike selskaper å kalkulere med underskudd i flere år, inntil de er etablert og vanskelig kan presses ut igjen.

Små selskaper kan ikke operere på denne måten. De har ingen mulighet for kryssubsidiering. Det kunne heller ikke det lokale renovasjonsselskapet Sandar Renovasjon, som hadde sørget for søppeltømming i kommunen de foregående 40 år. De måtte legge ned virksomheten da Ragn Sells fikk kontrakten med kommunen.

Konkurranse?
Hvem er det Ragn Sells skal konkurrere med når renovasjonen skal ut på nytt anbud om maksimalt to år? Det blir ikke Sandar Renovasjon, men et annet stort selskap, om det nå finnes konkurrenter igjen.

Det kan synes som om de store selskapene har fordelt markedene mellom seg. Ragn Sells har husholdnings-renovasjonen, Veolia har industrielt avfall og Suez har avløp. I tillegg har Veolia vært pågående overfor alle landets kommuner de siste årene for å få overta driften av vannforsyningen. Det vil på sikt være de mest lukrative kontraktene.

Tenke kortsiktig eller langsiktig
Men på sikt er det hverken  i abonnentenes eller fellesskapets interesse at småbedriftene presses ut for at vi skal spare 50 kr. året. For innsparingen vil bare gjelde den første kontrakten. Vi ser nå at Ragn Sells ga en pris de må ha forstått at ville gi underskudd. Og underskuddet tilsvarer nøyaktig differansen mellom Ragn Sells og Sandar Renovasjons anbud.

”Bare” offentlige tjenester må anbudsutsettes
Siden det ”bare” er offentlige tjenester som presses til konkurranseutsetting – og vi nå har et eksempel på konsekvensene – foreslår Vannbevegelsen at vann, avløp og renovasjon organiseres som abonnenteide samvirker. Da kan vi som betaler regningen selv bestemme hvem som skal drifte tjenestene.

Rådmennene bør inntil det er skjedd, informere kommunestyrene i forholdene rundt vann, avløp og renovasjon, så vi slipper lignende saker for vann og avløp.Loggført