Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 74 Samvirkebasert vannforsyning  (Lest 3615 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 1. Juni 2010, kl. 16:23La vannforsyningen fortsatt være samvirkebasert

De vannforsyningsanlegg som driftes av kommuner i dag er historisk sett etablert i ikke-offentlig regi av abonnentene. Tidligere generasjoner har ytt store bidrag til vann og avløp, uten tanke på profitt; investeringene har vært i et 100-årsperspektiv.

..........

Loggført