Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 72 Svindel, løgn og bedrag (om strømprisene)  (Lest 3160 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 24. Februar 2010, kl. 15:11Svindel
Vi erfarer for tiden strømpriser som overgår vår villeste fantasi før kraften ble vare. Dengang ble vi forespeilet lavere pris, bare vi fikk innført markedstenkning for lys og varme.

(...)
Norge markedsstyrte strømforsyningen før EU, selv om det ligger implisitt i EU-prosjektet å gjøre ressurser og infrastruktur til vare. Og i forbindelse med inngåelsen av Kyoto-avtalen regnet EU med at Norge skulle levere ren fornybar energi tilsvarende 20% av EUs strømforbruk.  Dette er en lite kjent (uoffisiell?) forpliktelse Norge har tatt på seg. Siden er EU kommet med en rekke direktiver og forordninger, som gjør en tilbakevending til vårt tidligere system til en umulighet – uten å si opp EØS-avtalen.

Til slutt bør det nevnes at det vi erfarer med strømprisene i dag, bare er en forsmak på hva vil oppleve med drikkevannforsyningen, hvis Lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr blir endelig vedtatt. Lovforslaget må stoppes NÅ.

Loggført