Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 33 - Apr. 2007  (Lest 2857 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 18:38

Tema: Krav om offentlig vannforsyning - hva blir konsekvensene?

Utdrag: En av parolene 1. mai lød: ”Vann og strøm i offentlig eie!” Når det gjelder strømmen (Hjemfallsregimet) vil vi henvise til Vannposten nr. 16 (april 2005). Her skal vi ta for oss den delen av parolen som omhandler vannforsyningen – og de konsekvenser kravet om offentlig vannforsyning mest sannsynlig vil føre til.

Loggført