Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 30 - Mar. 2007  (Lest 2798 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 18:32

Tema: EU vil akseptere mer forurensning fra landbruk til vann

Utdrag: Kjemiske sprøytemidler som er forbudt i dag, kan bli tillatt i landbruket, om EU-kommisjonen får det som den vil. Kommisjonen har foreslått at samtlige EU- (og EØS-) land skal inndeles i tre såkalte klimasoner. Norge vil havne i den nordlige sonen sammen med bl.a. de baltiske stater. Når et sprøytemiddel først blir tillatt i ett land i sonen, er de øvrige land i samme sone forpliktet til å godkjenne stoffet.

Loggført