Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 28 - Jan. 2007  (Lest 2857 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 18:30

Tema: Det reviderte tjenestedirektivet

Utdrag: En ny utgave av EUs omstridte Tjenestedirektiv er ute til høring. Formålet med direktivet er å skape et regelverk som fremmer etableringsrett og fri flyt av tjenester over landegrensene. Direktivet skal være underordnet EUs øvrige lovverk og generelle krav om etableringsrett og fri flyt. Det vil imidlertid ha avgjørende betydning i tvilstilfeller. Derfor er det svært uheldig at det er så uklart.

Loggført