Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 26 - Nov. 2006  (Lest 2702 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 18:27

Tema: Trenger vi en lov om vannforsyning?

Utdrag: Kommunenes Sentralforbund (KS), KS Bedrift*) og NORVAR**) har hatt møter med Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Hensikten med møtene er å påpeke ”behovet” for en lov om vannforsyning. NORVAR har også for lengst gjort en utredning med forslag til lovverk. Denne ble overlevert departementene.

Loggført