Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 24 - Sep. 2006  (Lest 2656 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 18:05

Tema: EØS-avtalen og strømprisene

Utdrag: Norden har et felles kraftmarked der produsenter i Norge, Sverige, Finland og Danmark konkurrerer mot hverandre. Denne konkurransen er uavhengig av hvor kraftverkene er lokalisert, hvilken kraft det er tale om (vannkraft, vindkraft, kull- og atomkraft) og hvor strømmen skal brukes. Hvordan fungerer egentlig dette systemet?

Loggført