Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 21 - Mai 2006  (Lest 2668 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 17:59

Tema: Tjenestedirektivet og drikkevannet - KS vil ha fortjeneste på vannforsyningene

Utdrag: Et tverrpolitisk utvalg i Kommunenes Sentralforbund er gått inn for at vannforsyningen skal bli en ny inntektskilde for kommunene...

Loggført