Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 2 - Jan. 2004  (Lest 2799 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 13:45

Tema: Hvorfor har vi så høye strømpriser?
Norge - et foregangsland innen liberalisering av enerigsektoren.

Klipp: Ser vi på de fordeler Norge har i forhold til andre land, ender vi opp med naturressurser som fisk, olje fossekraft og drikkevann. Naturressursene har tradisjonelt vært ansett som goder vi skulle ha lik tilgang til. Naturen er vår rikeste skatt, og ingen skulle ha mer rett til å høste fra den enn andre.

Loggført