Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 14 - Feb. 2005  (Lest 2348 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 17:27

Tema: EUs vanndirektiv

Utdrag: EUs Vanndirektiv fremstilles som et miljødirektiv. Miljøaspektet blir fremhevet ved at den overordnede myndighet er lagt til Miljøverndepartementet. Dette ser miljøvernorganisasjonene ut til å være fornøyd med...

Loggført