Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 11 - Des. 2004  (Lest 2445 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 17:16

Tema: Kontrollen over drikkevannet

Utklipp: Et område som ikke har vært viet oppmerksomhet, men som kanskje er det mest sentrale i norsk råderett over vannressursene, er konsesjonsrettighetene. Tidligere var det slik at ingen kunne påberope seg eiendomsrett til vann. Man trengte ikke konsesjon for å levere drikkevann til et større område...

Loggført