Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 9 - Okt. 2004  (Lest 2423 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 16:42

Tema: Lekkasjer på avløpsnettet?

Klipp: I de senere årene har det vært økt fokusering på lekkasjer fra de kommunale vann- og avløpsledningene. Det påstås blant annet at mellom 39 og 51% av drikkevannet forsvinner i bakken på grunn av dårlig vedlikehold. Kommunene har tilsynelatende ikke brydd seg om å skifte ut ledninger som lekker...

Loggført