Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 8 - Sep. 2004  (Lest 2461 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 16:41

Tema: Grønne sertifikater på strømregningen?

Klipp: Regjeringen vil at det skal stå på strømregningen vår hvor stor del av forbruket som stammer fra fornybar energi. Samtidig blir vi pålagt å kjøpe en del av strømmen fra vindkraft-, biomasse- eller vannkraftverk. 99% av strømproduksjonen i Norge stammer fra vannkraft. Dette er nok til å dekke forbruket i Norge. Hvorfor er det da nødvendig å pålegge oss å kjøpe strøm fra vannkraftverk eller lignende rene og fornybare energikilder?

Loggført